English version of this page

Databaser - Helse- og sosialfag

AMED - Database innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering.

CINAHL - Bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring.

Cochrane Library -  Kvalitetsvurderte systematiske oversikter som viser effekten av behandlinger og forebyggende tiltak. Sammendrag eller fulltekst.

Embase - EMBASE registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin.

Journals@OVID Full text - Samling av medisinske tidsskrifter i fulltekst.

MEDLINE - Database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til artikler fra internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover.

OVID Nursing - Bibliografisk database med vekt på sykepleie.

PsycINFO - Referansedatabase for litteratur innen psykologi. Dekker faget fra 1800-tallet til i dag.

Sage Journals - Tidsskrifter innen en rekke ulike fagområder.

ScienceDirect - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder

SPORTDiscus - Tidsskrifter i fulltekst og bøker innen sport, helse, trening og idrettsmedisin.

Springer Link - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder.

SveMed+ - Referanser til nordiske artikler innen medisin, sykepleie m.m. Noen lenker til fulltekst. Denne databasen blir ikke lenger oppdatert f.o.m. januar 2020. Tilgjengelig til ca 2023.

Taylor & Francis eBooks - Elektroniske bøker i fulltekst.

Taylor & Francis e-Journals - Tidsskrifter innen en rekke ulike fagområder.

VAR Healthcare - ​Prosedyrebibliotek for helsetjenesten.

Wiley Online Library - Tidsskrifter i fulltekst, samt noen e-bøker, innenfor flere fagområder, bl.a. medisin og helsefag.


Faglige ressuser