English version of this page

Databaser - Logistikk

ABI/INFORM Global - Tidsskrifter innen økonomi, markedsføring og logistikk.

Automotive News - Automotive News Online & Data Center (Passordbelagt)

Elgar online - E-bøker innen transport og logistikk, samt noe idrettsfag.

Lloyds list - Shipping (Passordbelagt)

OECD iLibrary Transport - Bøker og tidsskrifter fra OECD i fulltekst, innen transport.

ScienceDirect - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder.

SP Shipbase - Norsk skipsbase. (Passordbelagt)

TradeWinds - ​​Avis tilgjengelig i fulltekst. Passord fås i biblioteket.

Transport (Ovid) - Database om transportøkonomi og transportforskning. Referanser og abstrakt til tidsskriftartikler, konferanser og rapporter.

TRID Online - Referanser til transportlitteratur: TRIS & ITRD database, USA.