English version of this page

Databaser

Du som er student ved Høgskolen i Molde har rett til å bruke bibliotekets tjenester, også når du oppholder deg utenfor campus. 

Her er oppskrift på tilgang via eksternt skrivebord (remote desktop).


ABI/INFORM Global - Tidsskrifter innen økonomi, markedsføring og logistikk.

AMED - Database innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering.

ATEKST - Tekstarkiv for norske medier.

British Nursing Index - Dekker over 270 engelskspråklige sykepleietidsskrifter, med vekt på sykepleie og jordmorfag. Basen har et europeisk perspektiv på sykepleie.

Brønnøysundregistrene - Foretaksinformasjon - gratisversjon

CINAHL - Bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring.

Cochrane Library -  Kvalitetsvurderte systematiske oversikter som viser effekten av behandlinger og forebyggende tiltak. Sammendrag eller fulltekst.

Cristin- Nasjonalt forskningsinformasjonssystem. Verktøy for forskere og forskningsmiljøer for å samle og tilgjengeliggjøre norsk forskning.

Ebook Central ProQuest - Elektroniske bøker i fulltekst.

EBSCO eBook Collection - Elektroniske bøker i fulltekst.

Elektroniske tidsskrifter ved HiMolde - Oversikt over alle tidsskrifter (og noen e-bøker) ansatte og studenter har tilgang til. Denne tjenesten kan også finnes via bibliotekets søkeverktøy Oria.

Elgar online - E-bøker innen transport og logistikk, samt noe idrettsfag.

Embase - EMBASE registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin.

Idunn - Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform for fag- og forskningstidsskrifter.

Journals@OVID Full text - Samling av medisinske tidsskrifter i fulltekst.

Juridika - Universitetsforlagets blå lovkommentarer og juridiske tidsskrifter. NB!  Velg [Login] -> [Logg inn med IP]

Lloyds list - Shipping (Passordbelagt)

Lovdata Pro - Norske rettskilder, lover og forskrifter m.m. Du må opprette personlig bruker med din himolde-epostadresse.

MarketLine - MarketLine inneholder bransje- og markedsrapporter, firmainformasjon og finansielle data innen store markeder på verdensbasis, samt nyheter, meningsmålinger, trendrapporter og "case studier".​

MEDLINE - Database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til artikler fra internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover.

Norart - Referanser til norske tidsskriftartikler. Noen lenker til fulltekst.

OECD iLibrary Transport - Bøker og tidsskrifter fra OECD i fulltekst.

Oria - Database som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser

OVID Nursing - Bibliografisk database med vekt på sykepleie.

Proff Forvalt - Kreditt- og regnskapsinformasjon for bedrifter.

ProQuest - Health Research Premium Collection - Flere databaser innen helse, medisin, sykepleie, psykologi m.m.

PsycINFO - Referansedatabase for litteratur innen psykiatri og psykologi. Dekker faget fra 1800-tallet til i dag.

ScienceDirect - Tidsskrifter i fulltekst, alle fagområder. (Les gjerne også: Norske forskningsinstitusjoner har undertegnet en avtale med Elsevier)

Social Science Database - Database for samfunnsfag. Fulltekst og referanser til tidsskrifter m.m.

SP Shipbase - Norsk skipsbase. (Passordbelagt)

SPORTDiscus - Tidsskrifter i fulltekst og bøker innen sport, helse, trening og idrettsmedisin.

SveMed+ - Referanser til nordiske artikler innen medisin, sykepleie m.m. Noen lenker til fulltekst.

TITLON - en database med økonomiske data fra Oslo Børs til bruk for universitet og høyskoler i Norge. Den driftes av UiT og inneholder detaljerte daglige økonomiske data med justerte priser. Databasen inneholder data tilbake til 1980. Tilgang til TITLON krever at institusjonen din er medlem.

TradeWinds - ​​Avis tilgjengelig i fulltekst. Passord fås i biblioteket.

Transport (Ovid) - Database om transportøkonomi og transportforskning. Referanser og abstrakt til tidsskriftartikler, konferanser og rapporter.

TRID Online - Referanser til transportlitteratur: TRIS & ITRD database, USA.

VAR Healthcare - ​Prosedyrebibliotek for helsetjenesten.