English version of this page

Dokumentmaler

På denne siden finner du høgskolens dokumentmaler, for skriving av eksamensbesvarelser og studentoppgaver, samt veiledning knyttet til bruk av malene/Word. 

Eksamen - Anonym (HS)

Dokumentmal for eksamen med anonym sensur. Valg av emnekode ved HS på forsiden. 

Eksamen - Anonym (ØS-LOG)

Dokumentmal for eksamen med anonym sensur. Valg av emnekode ved ØS/LOG på forsiden. 

Eksamen - Ikke anonym

Dokumentmal for eksamen uten anonym sensur 

Mappekrav (Vernepleie)

Dokumentmaler for mappekrav (årseksamen)

Studentoppgaver

Dokumentmal for bachelor-, fordypnings- og masteroppgaver. 

Mindre studentoppgaver

Dokumentmal for mindre studentoppgaver, uten publiseringsavtale. Malen inneholder utlånsavtale.