Skrive og referere

Biblioteket anbefaler deg å bruke nettstedet Søk & Skriv.

Søk & Skriv gir råd om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av hvilket studiested du tilhører og hva du studerer.  

Kildekritikk

Tips til hvordan du enkelt kan vurdere om kilden du finner er av god kvalitet. 

Henvisninger i teksten

Hvorfor refererer vi, hva skal refereres, hvordan skal du henvise i teksten.

Referanseliste

Hva skal stå i referanselisten, eksempler på hvordan referanselisten skal se ut.

EndNote

Verktøy for å håndtere referanser

Flere nyttige veiledninger og skriveråd finner du her:

Opphavsrett og kopiering

Nyttig angående opphavsrett og kopiering: