Atle Ødegård

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4771214014
Study place
Molde
Office nr.
B-333

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Aakjær, Marie; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Storm, Marianne; Ødegård, Atle & Husebø, Anne Marie Lunde (2020). Hvad skete der med innovationen da den blev social, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 16.  s 278 - 291
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild & Ødegård, Atle (2020). Practice-based learning and innovation in nursing homes. Journal of Workplace Learning.  ISSN 1366-5626.  32(2), s 122- 134 . doi: 10.1108/JWL-09-2019-0112 Show summary
 • Eines, Trude Fløystad; Løfaldli, Bjarte Bye & Ødegård, Atle (2020). Helseinnovasjonssenteret – et kommunesamarbeid om forskning, tjenesteutvikling og innovasjon, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 7.  s 131 - 146
 • Willumsen, Elisabeth; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2020). Mental health and children, In Jonathan Parker & Sara Ashencaen Crabtree (ed.),  Human growth and development in children and young people : theoretical and practice perspectives.  Policy Press.  ISBN 9781447337423.  Kapittel 15.  s 289 - 307
 • Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle & Sirnes, Tore (2020). Sosial innovasjon og samskaping, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 1.  s 19 - 42
 • Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2020). Kommunikasjon i samskaping av forskjellige virkeligheter, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 15.  s 261 - 277
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Almås, Synnøve Hofseth (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 11.  s 193 - 206
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Towards the responsible innovation outcomes: role of anticipation and inclusiveness, In  Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference.  ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.  ISBN 978-952-335-351-0.  kapittel. Show summary
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Hean, Sarah & Ødegård, Atle (2019). A conceptual model on reintegration after prison in Norway. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  15(3), s 282- 292 . doi: 10.1108/IJPH-06-2018-0032 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Kunnskapsutvikling og innovasjon i grenseflaten mellom utdanning og praksis, I: Ole Petter Askheim; Inger Marie Lid & Sigrid Østensjø (red.),  Samproduksjon i forskning : forskning med nye aktører.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031668.  Kapittel 8.  s 148 - 162 Show summary
 • Eines, Trude Fløystad; Måløy, Elfrid & Ødegård, Atle (2018). Investigating the utility of medication reviews amongst elderly home care patients in Norway : an interprofessional perspective. Journal of Interprofessional Education & Practice.  ISSN 2405-4526.  13(December), s 83- 89 . doi: 10.1016/j.xjep.2018.09.001 Show summary
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). Making sense of interactions between mental health and criminal justice services: the utility of cultural historical activity systems theory. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  14(2), s 124- 141 . doi: 10.1108/IJPH-01-2017-0006 Full text in Research Archive.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2018). Ledelse, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 15.  s 185 - 200
 • Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Almås, Synnøve Hofseth; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2018). University teachers’ views of interprofessional learning and their role in achieving outcomes : a qualitative study. Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  33(2), s 190- 199 . doi: 10.1080/13561820.2018.1534809 Show summary
 • Vederhus, Lillian; Ødegård, Atle; Nistad, Steinar & Håvold, Jon Ivar (2018). Perceptions of demanding work in maritime operations. Safety Science.  ISSN 0925-7535.  110(Part A), s 72- 82 . doi: 10.1016/j.ssci.2018.07.008 Show summary
 • Alstveit, Marit; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2017). Forskningssamarbeid mellom praksisfeltet og akademia - en utforskning av dette samspillets rolle i kunnskapsutvikling, I: Anne Marie Støkken & Elisabeth Willumsen (red.),  Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-112-2.  kapittel 10.  s 149 - 167
 • Bjørkly, Stål & Ødegård, Atle (2017). Brukermedvirkning i praksisnær forskning : hva er det, og hva gir det?, I: Anne Marie Støkken & Elisabeth Willumsen (red.),  Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon.  Portal forlag.  ISBN 978-82-8314-112-2.  Kapittel.  s 123 - 135
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2017). Collaborative practices between correctional and mental health services in Norway : expanding the roles and responsibility competence domain. Journal of Interprofessional Care.  ISSN 1356-1820.  31(1), s 18- 27 . doi: 10.1080/13561820.2016.1233392 Show summary
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2017). Improving collaboration between professionals supporting mentally ill offenders. International Journal of Prisoner Health.  ISSN 1744-9200.  13(2), s 91- 104 . doi: 10.1108/IJPH-12-2016-0072 Full text in Research Archive. Show summary
 • Almås, Synnøve Hofseth & Ødegård, Atle (2016). Core competences : a mixed methods study of biomedical laboratory scientists in Norway. International Journal of Biomedical Laboratory Science.  ISSN 2308-7706.  4(2), s 23- 33 Full text in Research Archive. Show summary
 • Alstveit, Marit; Halvorsen, Anne; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2016). Lederen som innovatør og balansekunstner : en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(2), s 31- 50 . doi: 10.7557/14.4051 Full text in Research Archive. Show summary
 • Grønvik, Cecilie K Utheim; Ødegård, Atle & Bjørkly, Stål (2016). Factor analytical examination of the evidence-based practice beliefs scale : indications of a two factor structure. Open Journal of Nursing.  ISSN 2162-5336.  6, s 699- 711 . doi: 10.4236/Ojn.2016.69072 Show summary
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2016). Innovasjonsinvasjon – og hvorfor det?, I: Jørgen Amdam; Randi Bergem & Finn Ove Båtevik (red.),  Offentleg sektor i endring : Fjordantologien 2016.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027722.  Kapittel 5.  s 65 - 78 Show summary
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T; Good, James M.M. & Ødegård, Atle (2016). Combining a naturalistic and theoretical Q sample approach : an empirical research illustration. Operant Subjectivity.  ISSN 0193-2713.  38(2), s 15- 32 . doi: 10.15133/j.os.2016.005 Show summary
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2016). Adolescents’ subjective views about interprofessional team participation : a Q methodological study. Journal of Comparative Social Work.  ISSN 0809-9936.  11(2), s 1- 26 Show summary

View all works in Cristin

 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (red.) (2020). Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  320 s.
 • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Ødegård, Atle (red.) (2018). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  260 s. Show summary
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller : en refleksjonsmodell. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1671-0.  296 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Stokken, Roar & Ødegård, Atle (2020). Tverrprofesjonelt samarbeid – i praksis og utdanning. Blogg med relevant fagstoff: https://blogg.hivolda.no/fogtps/.
 • Storm, Marianne; Husebø, Anne Marie Lunde; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2020). Social innovation processes in health and welfare contexts: a scoping review.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2020). The conceptual development of the Social Innovation Measurement Model (SIMM-Q).
 • Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2019). Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem.
 • Eines, Trude Fløystad & Ødegård, Atle (2019). Helseinnovasjonssenteret – i sentrum for behovsdrevet innovasjon og samhandling i helsetjenestene.
 • Iversen, Hans Petter & Ødegård, Atle (2019). Digitalisering av menneskelige relasjoner : et vitenskapelig essay om velferdsteknologi inn i framtida. Show summary
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2019). Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to community for male adult offenders with substance abuse issues : a scoping review. Show summary
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2019). Er ansvarsgruppen en god løsning?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Waldahl, Ragnhild Holmen & Ødegård, Atle (2019). Foreløpige resultater SiS prosjektet basert på SIMM-Q.
 • Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Ødegård, Atle (2019). Co-creation & integration : when improving residential care for the elderly.
 • Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2019). Grensebrytende samskaping og tverrprofesjonell innovasjon.
 • Ødegård, Atle (2019). Det er litt godt å være en engel (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Det sitter inni hue ditt – Pondus (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Freiauret (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Hva gjør jeg da? (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Jeg vi'kke inn (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid ved arbeid med legemidler.
 • Ødegård, Atle (2019). Vuggesang for barn i alle aldre (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2019). Vuggesang for barn i alle aldre (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Det vanskelige begrepet tverrprofesjonelt samarbeid : fra fenomen via konseptuelle modeller til forskning og publisering. Show summary
 • Ødegård, Atle & Waldahl, Ragnhild Holmen (2019). Ansattes perspektiv på innovasjon.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). COLAB – Learning and Resource Center. Developing an online portal.
 • Anvik, Cecilie Høj; Vedeler, Janikke Solstad; Wegener, Charlotte; Slettebø, Åshild & Ødegård, Atle (2018). Levende og lærende sykehjem : en utforsking av forutsetninger for sosial innovasjon i danske og norske sykehjem.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Kjernerollemodellen – en reise i hjelperelasjoner : instruksjonsvideo. Show summary
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere – ved en skillevei. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2018). Samfunnets hjelpere er ved en skillevei. Fredrikstad Blad.
 • Ødegård, Atle (2018). En liten sang (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Er jeg også en av dem (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Freiauret (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Hva gjør jeg da? (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Jeg vi`kke inn (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Jeg vil bare gi deg en liten sang (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Konstruksjoner av tverrprofesjonelt samarbeid – interprofessional collaboration.
 • Ødegård, Atle (2018). Profesjonelle kjerneroller – om rolleforståelse i en pasientsentrert helsetjeneste.
 • Ødegård, Atle (2018). Setter meg på benken (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Should I stay or should I go? : om tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Ødegård, Atle (2018). Så våkner jeg tidlig igjen (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonelle møter.
 • Ødegård, Atle (2018). Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Ødegård, Atle (2018). Vinden stryker mildt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle & Brask, Ole David (2018). Møter, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 12.  s 143 - 156
 • Ødegård, Atle & Waldahl, Ragnhild Holmen (2018). Spørreskjema. Foreløpige resultater.
 • Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna & Strype, Jon (2018). Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. NF-rapport. 10/2018.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2018). Refleksjon, I: Synnøve Hofseth Almås; Frøydis Perny Vasset & Atle Ødegård (red.),  Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245021103.  Kapittel 6.  s 73 - 81
 • Ødegård, Atle; Willumsen, Elisabeth & Hean, Sarah (2018). Collaboration in the transition from prison to society. Show summary
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2017). Om boka Vernepleierens kjerneroller.
 • Hean, Sarah; Bjørkly, Stål & Ødegård, Atle (2017). Interprofessional collaboration during offender transitions : theoretical considerations, working models and the potential of the HCR-20.
 • Larsen, Bjørn Kjetil & Ødegård, Atle (2017). Mind the gap : fra fengsel til samfunnsdeltagelse. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 38
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2017). Er det natt (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2017). Er jeg også en av dem (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2017). Jeg vil ikke inn (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2017). Kaos i kulissene : om tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.
 • Ødegård, Atle (2017). Nå er du et annet sted (musikalsk innslag). Show summary
 • Ødegård, Atle (2017). Samarbeid som sosial innovasjon : du kan ikke – ikke samarbeide (Hvis du vil skape noe nytt da!).
 • Ødegård, Atle (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid – hva er egentlig vitsen?.
 • Ødegård, Atle (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid... ..og rus : hva, hvorfor og hvordan?.
 • Ødegård, Atle (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid…..og rus : hva, hvorfor og hvordan?.
 • Ødegård, Atle & Iversen, Hans Petter (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid – noen trender.
 • Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2017). Samarbeid som sosial innovasjon.
 • Brask, Ole David; Østby, May & Ødegård, Atle (2016). Vernepleierens kjerneroller – en refleksjonsmodell.
 • Brask, Ole David; Østby, May; Ødegård, Atle & Waagbø, Arild Johan (2016, 05. september). Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie.  Panorama : uavhengig nettavis for Høgskolen i Molde. Show summary
 • Hean, Sarah; Willumsen, Elisabeth & Ødegård, Atle (2016). Joint activity systems within the boundary space between mental health and correctional services.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2016). Relational Coordination between mental health professionals and prison officers : impact on prison officers’ attitudes to offender rehabilitation.
 • Hean, Sarah; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2016). Samarbeid mellom kriminaomsorg og psykisk helse : hvordan jobber vi egentlig sammen?.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:04 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:04 PM