Ph.d.-programmer

Høgskolen i Molde tilbyr organisert forskerutdanning (ph.d.) innen logistikk og innen helse- og sosialfag.  Sistnevnte tilbys i samarbeid med Høgskulen i Volda