English version of this page

Profesjonsetikk

Forskningsgruppen i profesjonsetikk er en tverrfaglig forskningsgruppe som er åpen for ansatte ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Molde og ansatte i Helse Møre og Romsdal. Vi er knyttet til doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag. Forskningsgruppen vil perspektivere etiske problemstillinger både relasjonelt og kontekstuelt (strukturvilkår), og bearbeider problemstillinger i kjernen av profesjonelt arbeid.

Mål

 • Forskningsgruppen i profesjonsetikk skal arbeide med temaer som er sentrale for ph.d.-programmet. Den skal utforske etiske dimensjoner i profesjonelt arbeid, både strukturelt, kontekstuelt og relasjonelt.
 • Forskningsgruppen skal støtte potensielle ph.d.-kandidater som har eller ønsker å utvikle prosjekter innen forskningsgruppens temaområder.
 • Gruppen skal være et forum for å utvikle prosjektsøknader til nasjonale eller internasjonale finansieringskilder.
 • Forskningsgruppen skal bidra til inspirasjon og kompetansebygging innen profesjonsetikk og bidra til å øke sampublisering.

Forskningsgruppens faglige aktivitet

Kjerneaktiviteten er tekstframlegg og diskusjoner. Både nye og erfarne forskere har mulighet til å presentere arbeider underveis i skriveprosessen. I tillegg diskuterer vi etiske problemstillinger som er relevante både for forskning, undervisning og klinisk arbeid.

Eksempler på temaområder

 • Palliativ omsorg til personer med demens og deres pårørende
 • Mindreårige barn som pårørende til en dødende mor eller far
 • Samhandling i lys av Luhmanns systemteori
 • Læreres taushetsplikt og meldeplikt til barnevernet
 • Forvaltningens rutiner og klientenes hverdagsliv
 • Det profesjonelle, personlige og private i sykepleieres praksis
 • Hva slags betydning har det nærmeste miljøet (mikrosystemet) til overvektige barn med å endre helseatferd?
 • Oppfølging og avklaring i NAV

Medlemmer

Medlemmene i forskningsgruppen er ph.d.-kandidater, høgskulelektorer, førsteamanuenser og professorer. Masterkandidater med relevante prosjekter kan bli medlemmer i gruppen etter invitasjon fra veileder.

Deltakere

Publisert 23. okt. 2018 15:44 - Sist endret 10. nov. 2020 14:01