Økonomi og personal

Økonomi- og personalkontoret (ØP) er organisert under fellesadministrasjonen og ledes av personal- og økonomidirektøren.

ØP har ansvaret for HR-området og økonomiforvaltning, herunder rekruttering, lønn, reise, budsjett, innkjøp, regnskap, rapportering med mer.

Tjenestene til enheten er beskrevet i en egen økonomi- og personalhåndbok (NB: lesetilgang krever at du er innenfor brannmuren, eller har tilgang via VPN).

 

Publisert 7. okt. 2018 13:51 - Sist endret 2. sep. 2021 12:25