Disputas: May Helen Midtbust

May Helen Midtbust ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Ålesund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem  - helsepersonells og pårørendes erfaringer"

Bilde av May Helen Midtbust.

May Helen Midtbust forsvarer sin doktorgradsavhandling, fredag 8. november.  Foto: Aidafoto

Tid og sted for prøveforelesning

Kl. 10.15, Auditorium Brosundet

Tittelen på prøveforelesningen er:
"Moralsk stress hos helse- og omsorgspersonell - forekomst, konsekvenser og muligheter for forebygging."

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veiledere

Publisert 2. okt. 2019 10:37 - Sist endret 4. nov. 2019 14:37