Disputas: May Helen Midtbust

May Helen Midtbust ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Ålesund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem  - helsepersonells og pårørendes erfaringer"

Bilde av May Helen Midtbust.

May Helen Midtbust forsvarer sin doktorgradsavhandling, fredag 8. november.  Foto: Aidafoto

Tid og sted for prøveforelesning

Kl. 10.15, Auditorium Brosundet

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Veiledere

For mer informasjon

Mer informasjon om avhandlingen og prøverforeleseningstittel vil komme 25. oktober.
 

Publisert 2. okt. 2019 10:37 - Sist endret 4. okt. 2019 10:52