Disputaser

Tidligere

Bilde av Bjørn Kjetil Larsen
Tid og sted: 8. apr. 2022 10:1515:00, HiVolda, Store Auditorium, Berte Kanutte-huset

Bjørn Kjetil Larsen ved Avdeling for samfunnsfag og historie, HiVolda, disputerer fredag 8. april med avhandlinga Exploring interprofessional collaboration in the field of criminal justice in Norway - A mixed methods study of prisoners' reintegration after prison.

Bilete av Kristine Vaadal.
Tid og sted: 11. mars 2022 10:1515:00, HiVolda, Store auditorium, Berte Kanutte-huset

Kristine Vaadal ved Avdeling for samfunnsfag og historie ved HiVolda disputerer fredag 11. mars med avhandlinga "New Femininities", Alcohol Consumption and Life beyond Young Womanhood. Negotiating Gender, Class and Ageappropriate Identities through Alcohol Consumption.

Bilde av Linda Anette Kornstad Nygård
Tid og sted: 14. juni 2021 10:1515:00, B-137 og digitalt

Linda Anette Kornstad Nygård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er " Inntak av protein blant eldre. Er det behov for økt inntak eller tilskudd?”

Bilde av Ingrig Johnsen Hogstad.
Tid og sted: 22. mars 2021 10:1515:00, A-1.020

Ingrid Johnsen Hogstad ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Possibilities and conflicts in professional encounters with young children experiencing parental illness and death. A sociocultural developmental perspective on child involvement”

Bilde av Erlend Vik
Tid og sted: 25. sep. 2020 10:1515:00, A-1.020

Erlend Vik ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste”.

Bilde av Kjellaug Klock Myklebust
Tid og sted: 11. sep. 2020 10:1515:00, Rom A1-020

Kjellaug Klock Myklebust ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Rapporteringer av miljøterapeutiske interaksjoner i sykepleiedokumentasjon. - En «mixed methods» studie i psykisk helsevern”.  Prøveforelesningen og disputasen er åpen for publikum, men av plasshensyn og smitteforebygging er det viktig at alle som skal delta melder seg på via nettskjema (frist 7.9.20).

Bilde av May Helen Midtbust.
Tid og sted: 8. nov. 2019 10:1514:30, NTNU i Ålesund, Auditorium Brosundet

May Helen Midtbust ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Ålesund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem  - helsepersonells og pårørendes erfaringer"

Foto: Jeanette Varpen Unhjem
Tid og sted: 8. apr. 2019 10:1516:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo

Jeanette Varpen Unhjem ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde, og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Nurses’ experiences of professional boundaries in mental health care". 

Tid og sted: 22. mars 2019 10:1516:00, HiMolde, rom B-137

Ole Kristian Hoemsnes Berg ved Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Blood flow regulation and cost of muscle contraction during small muscle mass endurance performance"