Arrangement

Tidligere

Bilde av Elin Mordal
Tid og sted: 28. okt. 2022 10:1515:00, Høgskolen i Molde, rom B-137

Elin Mordal ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er «Fødselsomsorg i rurale Etiopia – kvinners og jordmødres erfaringer og praksis»

Bilde av Nanna Jørgensen
Tid og sted: 26. aug. 2022 10:0015:00, Sivert Aarflot-huset, rom 225

Nanna Jørgensen ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda, forsvarer sin doktorgradsavhandling  "The Therapeutic Mobilities of Pilgrimage Walking: A Study of the Health Impacts of Walking the Norwegian St. Olav Way."  fredag 26. august.

Bilde av Thea Beate Brevik
Tid og sted: 28. juni 2022 10:1515:00, A-1.020

Thea Beate Brevik ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Educational interventions on breast and cervical cancer screening."

Bilde av Anita Dyb Linge
Tid og sted: 3. juni 2022 10:1515:00, HiVolda, Store Auditorium, Berte Kanutte-huset

Anita Dyb Linge ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie disputerer fredag 3. juni. 

Bilde av Bjørn Kjetil Larsen
Tid og sted: 8. apr. 2022 10:1515:00, HiVolda, Store Auditorium, Berte Kanutte-huset

Bjørn Kjetil Larsen ved Avdeling for samfunnsfag og historie, HiVolda, disputerer fredag 8. april med avhandlinga Exploring interprofessional collaboration in the field of criminal justice in Norway - A mixed methods study of prisoners' reintegration after prison.

Bilete av Kristine Vaadal.
Tid og sted: 11. mars 2022 10:1515:00, HiVolda, Store auditorium, Berte Kanutte-huset

Kristine Vaadal ved Avdeling for samfunnsfag og historie ved HiVolda disputerer fredag 11. mars med avhandlinga "New Femininities", Alcohol Consumption and Life beyond Young Womanhood. Negotiating Gender, Class and Ageappropriate Identities through Alcohol Consumption.

Bilde av Linda Anette Kornstad Nygård
Tid og sted: 14. juni 2021 10:1515:00, B-137 og digitalt

Linda Anette Kornstad Nygård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er " Inntak av protein blant eldre. Er det behov for økt inntak eller tilskudd?”

Bilde av Ingrig Johnsen Hogstad.
Tid og sted: 22. mars 2021 10:1515:00, A-1.020

Ingrid Johnsen Hogstad ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Possibilities and conflicts in professional encounters with young children experiencing parental illness and death. A sociocultural developmental perspective on child involvement”

Tid og sted: 10. des. 2020 10:0015:00, Digitalt møte

Å få til ein smidig overgang frå student til arbeidstakar er nødvendig for begge partar. Er dagens profesjonsutdanninger relevante for arbeidslivet? Arrangør av webinaret er Helse Midt Norge i samarbeid med NTNU, HiMolde og HiVolda. Webinaret er gratis.

Bilde av Erlend Vik
Tid og sted: 25. sep. 2020 10:1515:00, A-1.020

Erlend Vik ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste”.

Bilde av Kjellaug Klock Myklebust
Tid og sted: 11. sep. 2020 10:1515:00, Rom A1-020

Kjellaug Klock Myklebust ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Rapporteringer av miljøterapeutiske interaksjoner i sykepleiedokumentasjon. - En «mixed methods» studie i psykisk helsevern”.  Prøveforelesningen og disputasen er åpen for publikum, men av plasshensyn og smitteforebygging er det viktig at alle som skal delta melder seg på via nettskjema (frist 7.9.20).

Tid og sted: 25. feb. 2020 08:3026. feb. 2020 15:00, Øvingsavdelingen
Bilde av Bø Vatnar
Tid og sted: 15. jan. 2020 12:1513:00, Rom B-138

Velkommen til åpen tiltredelsesforelesning med professor Solveig Karin Bø Vatnar

Tid og sted: 13. nov. 2019 08:30, A-1.025

Recovery i pakkeforløpenes tid - standardisering eller individuell tiplasning?  

Bilde av May Helen Midtbust.
Tid og sted: 8. nov. 2019 10:1514:30, NTNU i Ålesund, Auditorium Brosundet

May Helen Midtbust ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Ålesund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem  - helsepersonells og pårørendes erfaringer"

Tid og sted: 10. sep. 2019 10:0016:00, A-1.020 Store auditorium

I Norge rammes hver dag rundt 40 mennesker av slag. Bedre medisinsk behandling innebærer at pasientene tilbringer kortere tid på sykehus, men mange vil ha sammensatte behov som krever langvarig oppfølging.

Tid: 3. juni 2019 11:0014:00

Sett av dagen og meld deg på!

Tid og sted: 7. mai 2019 13:1515:15, A-1.020

Videreutdanninga Habilitering og miljøarbeid ved Høgskolen i Molde har gleden av å invitere fagfeltet, studenter og andre interesserte til gratis foredrag med Stian Orm og Jon Arne Løkke. 

Tid og sted: 26. apr. 2019 10:0015:00, A-22.116

Bakgrunnen for fagdagen er kravene fra Kunnskapsdepartementet om å endre profesjonsutdanningene (herunder vernepleierutdanningen) slik at de blir bedre og mer i samsvar med brukernes og tjenestenes behov. 

Alle utdanningsinstitusjonene må lage nye fagplaner og utdanninger i tråd med de nye kravene. Dette vil vi diskutere med praksisfeltet.

Foto: Jeanette Varpen Unhjem
Tid og sted: 8. apr. 2019 10:1516:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo

Jeanette Varpen Unhjem ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde, og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Nurses’ experiences of professional boundaries in mental health care". 

Tid og sted: 22. mars 2019 10:1516:00, HiMolde, rom B-137

Ole Kristian Hoemsnes Berg ved Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Blood flow regulation and cost of muscle contraction during small muscle mass endurance performance"

Professor David Poole
Tid og sted: 21. mars 2019 12:0013:00, Rom B-137

HiMolde har gleden av å inviterer til gjesteforelesning med en av verdens ledende forskere på treningsfysiologi, professor David Poole fra Kansas State University.