Samarbeid mellom IT-bedrifter og Høgskolen i Molde

Molde Næringsforum og HiMolde har etablert et samarbeidsforum sammen med en rekke IT-bedrifter i regionen. Per i dag er det 19 IT bedrifter som er med i dette nettverket.

Fra oppstartsmøtet for IT-samarbeidet mellom HiMolde og 19 IT-bedrifter.

Med en IT-bedrift så menes det at bedriften har en stor del av aktiviteter knyttet til aktiviteter der IT benyttes som hjelpemiddel for å oppnå bedriftene sine mål. 

For å ivareta den løpende dialog er det utnevnt en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra IT bedriftene, Molde Næringsforum og Høgskolen i Molde. Med i denne arbeidsgruppen sitter Stine Strande (Tibe), John Erik Johnsen (Adcom), Marianne Hjelseth (Axbit), Britt Blichfeldt (MoldeNF), Bjørn Jæger (HiMolde), Alok Mishra (HiMolde) og Geir Svenning (HiMolde).

Hør podcast med Stine Strande og John Erik Johnsen, 22.8.20 om behovet for IT-kompetanse.

Regjeringen skal i 2021 presentere en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Hovedmålet med meldingen er følgende: "[å] legge frem en stortingsmelding der ambisjonen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring."

Samarbeidet vi har med IT bedriftene skal bidra med å gjøre bachelorprogrammet i Informasjonsteknologi og digitalisering mer arbeidsrelevant. Samarbeidsformene som skal bidra med å få til dette er mobilitet mellom arbeidsliv og HiMolde, felles IT arrangementer og samarbeid om studieprogram.

De bedriftene som er med i dette samarbeidet i dag er: 
Adcom Molde
Axbit AS
Brunvoll AS
Digital Trace Norway AS
Hycast AS
Hydro Sunndal
Infor AS
Lillebakk AS (i dag en del av Maritech Systems AS)
Maritech Systems AS
Nivero AS
ROR IKT
Serit IT Parnter
TIBE
Tieto Evry
Triangel AS
Uni Micro Web AS
Visma Enterprise AS
Wise Consulting AS
ØB Innovation AS

Publisert 1. sep. 2020 14:37 - Sist endret 10. nov. 2020 13:57