Samarbeid mellom IT-bedrifter og Høgskolen i Molde

Molde Næringsforum og HiMolde har etablert et samarbeidsforum sammen med en rekke IT-bedrifter i regionen. Per i dag er det 19 IT bedrifter som er med i dette nettverket.

Med en IT-bedrift så menes det at bedriften har en stor del av aktiviteter knyttet til aktiviteter der IT benyttes som hjelpemiddel for å oppnå bedriftene sine mål. 

For å ivareta den løpende dialog er det utnevnt en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra IT bedriftene, Molde Næringsforum og Høgskolen i Molde. Med i denne arbeidsgruppen sitter Stine Strande (Tibe), John Erik Johnsen (Adcom), Marianne Hjelseth (Axbit), Britt Blichfeldt (MoldeNF), Bjørn Jæger (HiMolde), Alok Mishra (HiMolde) og Geir Svenning (HiMolde)

Regjeringen skal i 2021 presentere en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Hovedmålet med meldingen er følgende: "[å] legge frem en stortingsmelding der ambisjonen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring."

Samarbeidet vi har med IT bedriftene skal bidra med å gjøre bachelorprogrammet i Informasjonsteknologi og digitalisering mer arbeidsrelevant. Samarbeidsformene som skal bidra med å få til dette er mobilitet mellom arbeidsliv og HiMolde, felles IT arrangementer og samarbeid om studieprogram.

De bedriftene som er med i dette samarbeidet i dag er: 
Hycast, Hydro Aluminium Sunndal, Visma Entreprise, Wise Consulting, Infor, Tibe, Adcom, Lillebakk, Tieto, Axbit, Maritech, Triangel, Brunvoll, Serit IT Partner, Uni Micro, ØB Innovation, ROR-ikt, Digital Trace og Vivero.
 

Publisert 1. sep. 2020 14:37 - Sist endret 1. sep. 2020 14:37