Anita Nilsen

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771195791
Studiested
Molde
Kontornr.
B-107

Arbeidsområder

Jeg er studieårsleder for 2.studieår i bachelorprogrammet i sykepleierutdanningen fra august 2019. I hovedsak har jeg undervisning og veiledning i tema som er relatert til  akutt,kritisk og /eller kronisk syke pasienter, men har også undervisning og veiledning i alle tre studieår.  

 

Bakgrunn

Jeg  er offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i intensivsykepleie.  I tillegg har jeg mastergrad i helse-og sosialfag og utdanning i høgskolepedagogikk.

Min arbeidserfaring i sykepleie er fra medisinsk avdeling, mottaksavdeling og kirurgiske og medisinske intensiv avdelinger.

Jeg har vært fast ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Molde siden 2013.

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 29. nov. 2019 08:58