Anne Gutteberg

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771195761
Studiested
Molde
Kontornr.
B-214

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

  • Studieårsleder 1. studieår, Bachelor i sykepleie

Bakgrunn

  • Akuttmottak
  • AMK (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)
  • Master i Mestring og myndiggjøring fra Høgskolen i Volda

Publikasjoner

  • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students? Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 36, s. 64–70. doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002.
  • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth & Grønvik, Cecilie K Utheim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? . Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 33(1), s. 23–39. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03.

Se alle arbeider i Cristin

  • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?
  • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv & Bakken, Hege [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?
  • Malones, Bente Dale & Gutteberg, Anne (2016). Unnlater vi å gi ikke bestått i praksisstudier? : en pilotstudie.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 28. jan. 2019 15:15