Hege Bente Hol

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Stipendiat i helse- og sosialfag
Kontakt
+4771214049
Studiested
Molde
Kontornr.
B-305

 

 

PhD-prosjekt:
Assistert død i sykepleien. En mixed-method studie om sykepleieres holdninger og erfaringer med eutanasi og assistert selvmord når uhelbredelig syke pasienter forespør om hjelp til å dø.


Underviser på bachelorutdanningen:
- Grunnleggende sykepleie
- Sykepleieteori
- Kvalitativ metode
- Veileder i kliniske studier
- Veileder på bacheloroppgave

Utdanning:
- PhD-kandidat 2017-d.d.
- Kandidat i sykepleievitenskap (Cand. san.). Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
- Aker sykepleierhøgskole, Oslo.

Arbeidserfaring:
- Høgskolen i Molde - høgskolelektor i sykepleie
- Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo - høgskolelektor i sykepleie.
-Aker sykehus, Oslo - sykepleier.

Forskergrupper:
- Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende
- Profesjonsetikk
- Samhandling med sårbare grupper i et fenomenologisk perspektiv

Publikasjoner

  • Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else & Michaelsen, Ragnhild K A [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2013). Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy. ISSN 1466-7681. 14(2), s. 127–138. doi: 10.1111/j.1466-769X.2012.00558.x.

Se alle arbeider i Cristin

  • Hol, Hege; Driller, Bardo & Panzer, Georg (2019). Når pasienten vil ha hjelp til å dø. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160. s. 27–27.
  • Hol, Hege (2001). "Passiv eutanasi - etiske problemer" : en narrativ studie basert på Paul Ricoeurs filosofi : om legers og sykepleieres erfaringer med å være i etisk vanskelige situasjoner ved passiv eutanasi "Passive euthanasia - ethical problems". Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 22. sep. 2020 21:01