Hege Bente Hol

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4771214049
Studiested
Molde
Kontornr.
B-214

Arbeidsområder

PhD-prosjekt

Assistert død i sykepleien. En studie om sykepleieres holdninger til og erfaring med forespørsel fra uhelbredelig syke pasienter om hjelp til eutanasi og assistert selvmord.

 

Bachelor utdanning 

Grunnleggende sykepleie, sykepleieteori, veileder i praksisstudier og bacheloroppgaver.

Utdanning

  • Doktorgradsstipendiat  (2017- )
  • Embedsstudiet i sykepleievitenskap. Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2001)
  • Examen philosophicum, Universitetet i Oslo (1996)
  • Aker sykepleierhøgskole, Oslo (1994)

Arbeidserfaring

  • Høgskolen i Molde (2002 - d.d.)
  • Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo - høgskolelektor i sykepleie 
  • Aker sykehus, Oslo - sykepleier 

Presentasjoner på internasjonale konferanser

2019

International Human Science Research Conferance - IHSRC, Molde, Norway. Joy, suffering and death - understanding contrasting existential phenomena in the lifespan. Titel: "I never thought I would get this kind of a question!" Nurses` lived experiences in palliative care for patients requesting assisted death in Norway.

 

 

Publikasjoner

  • Gjengedal, Eva; Ekra, Else Mari Ruberg; Hol, Hege Bente; Kjelsvik, Marianne; Lykkeslet, Else; Michaelsen, Ragnhild K A; Orøy, Aud Jorunn; Skrondal, Torill Helene; Sundal, Hildegunn; Vatne, Solfrid & Wogn-Henriksen, Kjersti (2013). Vulnerability in health care – reflections on encounters in every day practice. Nursing Philosophy.  ISSN 1466-7681.  14(2), s 127- 138 . doi: 10.1111/j.1466-769X.2012.00558.x Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Hol, Hege; Driller, Bardo & Panzer, Georg (2019). Når pasienten vil ha hjelp til å dø. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 27
  • Hol, Hege (2001). "Passiv eutanasi - etiske problemer" : en narrativ studie basert på Paul Ricoeurs filosofi : om legers og sykepleieres erfaringer med å være i etisk vanskelige situasjoner ved passiv eutanasi "Passive euthanasia - ethical problems". Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:05 - Sist endret 2. aug. 2019 13:40