Kristin Elisabeth Juvik

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771195846
416 07 352
Studiested
Molde

Arbeidsområder

  • Høgskulelektor
  • Underviser i helsefag, psykologi og psykisk helsearbeid på vernepleiarstudiet
  • Praksisoppfølging av vernepleiarstudentar

Bakgrunn

  • Bachelorgrad i sjukepleie
  • Vidareutdanning i psykisk helsearbeid
  • Mastergrad i helse og sosialfag

Har arbeidserfaring frå:

  • Heimebasert omsorg
  • Leiarerfaring
  • Psykisk helsearbeid og rusomsorg

Jobbar for tida ekstravakter på legevakt.

 

 

Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 13. aug. 2019 09:36 - Sist endret 28. okt. 2019 15:13