Jens-Eric Eliassen

Avdeling for logistikk
English version of this page Stilling
Førsteama.emeritus
Kontakt
97720521
Studiested
Molde
Kontornr.
K-304

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

 • <Arbeidsområde 1>
 • <Arbeidsområde 1>
 • ...

Bakgrunn

Eventuelt kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning.

Publikasjoner

 • Albert, Ole Thomas; Eliassen, Jens-Eric & Høines, Åge Sigurd (1998). Flatfishes of Norwegian coasts and fjords. Journal of Sea Research. ISSN 1385-1101. 40, s. 153–171.
 • Bax, N. & Eliassen, Jens-Eric (1990). Multispecies analysis in Balsfjord, northern Norway : solution and sensitivity analysis of a simple ecosystem model . Journal du Conseil. ISSN 0021-8146. s. 175–204.
 • Pedersen, T.; Eliassen, Jens-Eric; Eilertsen, H. C.; Tande, K. S. & Olsen, R. E. (1989). Feeding, growth, lipid composition and survival of cod (Gadus morhua L.) larvae related to environmental conditions in an enclosure at 70 N in Northern Norway. Rapports et procès-verbaux des réunions. ISSN 0373-434X. s. 409–420.
 • Eliassen, Jens-Eric & Falk-Petersen, Inger-Britt (1985). Reproductive biology of the roughhead grenadier (Macrourus berglax Lacepède) (Pisces, Gadiformes) from the continental slope of northern Norway. Sarsia. ISSN 0036-4827. 70(1), s. 59–67. doi: 10.1080/00364827.1985.10420618.
 • Eliassen, Jens-Eric & Jobling, Malcolm (1985). Food of the roughhead grenadier, Macrourus berglax, Lacepede in North Norwegian waters. Journal of Fish Biology. ISSN 0022-1112. 26(3), s. 367–376. doi: 10.1111/j.1095-8649.1985.tb04276.x.
 • Eliassen, Jens-Eric & Vahl, Ola (1982). Seasonal variations in biochemical composition and energy content of liver, gonad and muscle of mature and immature cod, (Gadus morhua L.) from Balsfjorden, northern Norway. Journal of Fish Biology. ISSN 0022-1112. 20(6), s. 707–716. doi: 10.1111/j.1095-8649.1982.tb03981.x.
 • Eliassen, Jens-Eric & Vahl, Ola (1982). Seasonal variations in the gonad size and the protein and water content of cod, (Gadus morhua L.), muscle from Northern Norway. Journal of Fish Biology. ISSN 0022-1112. 20(5), s. 527–533. doi: 10.1111/j.1095-8649.1982.tb03953.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Perger, Sepp; Eliassen, Jens-Eric & Venvik, Tormod (1981). "Ufesk" : fra agn til delikatesse. Grafisk produksjon A/S. ISBN 82-990801-1-8. 96 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Eliassen, Jens-Eric; Kristoffersen, Steinar; Bjerkestrand, Marit & Hasselø, Trond (2019). Nye planer for studietilbud i byen . [Avis]. Tidens krav.
 • Engelseth, Per; Eliassen, Jens-Eric; Kristoffersen, Steinar; Bjerkestrand, Marit; Ørnvik, Daniel & Bjørshol, Stian A. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Nye planer for studietilbud i Kristiansund: – Avgjørende for at Nordmøre ikke skal havne i bakevja . [Avis]. Tidens Krav.
 • Eliassen, Jens-Eric & Rønhovde, Henning Hope (2019). Fikk fiskeriministeren på kroken. [Avis]. Tidens Krav.
 • Eliassen, Jens-Eric (1994). Torsk og andre kystressurser i nord. Ottar. ISSN 0030-6703. s. 5–11.
 • Eliassen, Jens-Eric (1989). Fiskeressurser i Barentshavet. Ottar. ISSN 0030-6703. s. 17–27.
 • Eliassen, Jens-Eric (1987). Torskens plass i naturens økosystem - kan vi påvirke dette? Ottar. ISSN 0030-6703. s. 42–48.
 • Eliassen, Jens-Eric (1986). Undersøkelser av utbredelse, forekomster og bestandsstruktur av skolest (Coryphaenoides rupestris Gunnerus) i Trøndelag . Fisken og Havet. ISSN 0071-5638. s. 1–19.
 • Eliassen, Jens-Eric (1983). Fisk og fiskerier i Nord-Norge. Ottar. ISSN 0030-6703. s. 3–8.
 • Eliassen, Jens-Eric (1983). Bunnfiskene. Ottar. ISSN 0030-6703. s. 30–35.
 • Eliassen, Jens-Eric (2018). En oppsummering av pågående og mulige studietilbud ved Høgskolen i Molde (HIM) i Kristiansund og en vurdering av andre farbare veier for HIM. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk.
 • Eliassen, Jens-Eric (2012). Brukerhåndbok NetOxTMDrum med teknisk dokumentasjon : CE merking og samsvarserklæring. Storvik Aqua AS.
 • Eliassen, Jens-Eric (2012). Prosjekt: dosering lusemiddel : oversikt, lusemiddel typer, blandingsforhold og dosering : internt notat. Storvik Aqua AS.
 • Misund, Ole Arve; Mikelborg, Øystein; Haflidason, Haflidi; Myhre, Annik M; Eliassen, Jens-Eric & Sand, Morten [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Nytt isgående forskningsfartøy : rapport fra arbaidsgruppen for utredning av isgående fosrkningsfartøy. Havforskningsfartøy.
 • Eliassen, Jens-Eric & Kittelsen, A. (2004). Prosjektmuligheter i de to nye EU landene Latvia og Polen. Akvaforsk.
 • Eliassen, Jens-Eric; Kittelsen, A.; Brunsvik, P.; Fjæra, S.-O. & Spjøtvold, T. (2002). Prospekt for nytt forskningslaboratorium Ved AKVAFORSK og avlssenter ved AFGC på Sunndalsøra . Akvaforsk.
 • Quillfeldt, C. H. V.; Eliassen, Jens-Eric; Frøyn, L.; Gulliksen, B.; Lydersen, C. & Marstrander, L. (2002). Marine verdier i havområdene rundt Svalbard . Norsk polarinstitutt. ISSN 0803-0421.
 • Hamnes, Hilde; Richardsen, Roger Norvald; Sunnanå, Knut; Olsen, Egil; Mortensen, Atle & Eliassen, Jens-Eric (2000). Forskningsvirksomheten 1999 : årsrapport til Fiskeridepartementet og Norges forskningsråd. Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning). ISSN 82-7251-441-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gavrilov, E. N.; Isaev, N. A.; Kovtsova, M. V.; Eliassen, Jens-Eric; Berg, E. & Sundet, J. H. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1997). Variation in the biomass of cod and haddock along the Kola Peninsula in relation to the hydrographical regime : Coun Meet. CC:11. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Anon, Working group & Eliassen, Jens-Eric (1997). Report of the Arctic fisheries working group. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Anon, Working group & Eliassen, Jens-Eric (1996). Report of the Arctic fisheries working group. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Eliassen, Jens-Eric; Haug, T.; Aschan, M.; Sundet, J. H.; Alber, O. T. & Nilssen, K. T. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1996). Forvaltningsrettet ressursforskning : rapport for 1995 til Fiskeridepartementet. Fiskeriforskning.
 • Anon, Working group & Eliassen, Jens-Eric (1995). Report of the Arctic fisheries working group. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Eliassen, Jens-Eric; Haug, T.; Aschan, M; Sundet, J. H.; Nilssen, K. T. & Pedersen, O. P. (1995). Forvaltningsforskning, marine ressurser : rapport for 1994 til Fiskeridepartementet . Fiskeriforskning.
 • Eliassen, Jens-Eric; Sundet, Jan Henry; Berg, Erik & Skreslet, Stig (1994). Coastal and fjord resources off Finnmark and Troms counties, Norway, based on the 1992 survey. ICES International Council for Exploration of the Sea.
 • Eliassen, Jens-Eric; Sundet, Jan Henry; Ahlquist, Ivan; Berg, Erik; Skreslet, Stig & Richardsen, W [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1994). Coastal and fjord resources off Nordland and southern Troms counties, based on the 1993 survey. Fiskeriforskning. ISSN 8272513056.
 • Anon, Working group & Eliassen, Jens-Eric (1994). Report of the Arctic fisheries working Group. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Nilssen, K. T.; Ahlquist, I.; Eliassen, Jens-Eric; Haug, T. & Lindblom, L. (1994). Studies of food availability and diet of harp seals (Phoca groenlandica) in the Southeeastern Barents Sea in February 1993 : Coun Meet./Ref G, H. Marine Mammals Committee. International Council for the Exploration of the Sea .
 • Eliassen, Jens-Eric; Haug, T.; Aschan, M.; Sundet, J. H. & Pedersen, O. P. (1994). Forvaltningsforskning, Marine Ressurser : rapport for 1993 til Fiskeridepartementet. Fiskeriforskning.
 • Eliassen, Jens-Eric; Ahlquist, Ivan; Sundet, Jan Henry; Berg, Erik; Lørstrand, A. & Jespersen, D. T. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1993). Coastal and fjord resources off Finnmark and Troms counties, Norway, based on the 1992 survey. Fiskeriforskning.
 • Ahlquist, I. & Eliassen, Jens-Eric (1993). Eksperimenter med tverrwire under bunntrålfiske . Fiskeriforskning.
 • Eliassen, Jens-Eric (1992). Flerbestandsmodell for kystressurser : framdriftsrapport . Fiskeriforskning.
 • Eliassen, Jens-Eric (1991). Report from a fish stock assessment mission : United Nations Development Programme : project DRK/85/006 in DPR Korea . Fiskeriforskning.
 • Eliassen, Jens-Eric (1991). Kyst- og fjordressurs-undersøkelser : et utkast til rammebetingelser for et langsiktig forskningsprogram på marine kyst- og fjordressurser : framtidige ressursvurderinger basert på flerbestandsmodelleringer . Fiskeriforskning.
 • Eliassen, Jens-Eric & Eilertsen, H.-C. (1988). En vurdering av effekter av kraftutbygging i Sørfjorden i Ullsfjord på havmiljøet, plankton, fiskebestandene og på oppdrettsanlegg i fjorden . Norges fiskerihøgskole.
 • Hopkins, C. C. E.; Grotnes, P. E. & Eliassen, Jens-Eric (1987). Organization of a fjord community at 70 North : the pelagic food web in Balsfjord, Northern Norway . International Council for the Exploration of the Sea.
 • Eliassen, Jens-Eric (1987). Rapport og søknad om støtte til prosjektet: "Kulturbetinget fiske etter torsk i fjord" . Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø.
 • Eliassen, Jens-Eric (1986). Søknad om støtte til prosjektet: "Kulturbetinget fiske etter torsk i fjord". Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø.
 • Eliassen, Jens-Eric & Grotnes, P. (1985). Feeding habits of cod (Gadus morhua L.) in Balsfjorden, Northern Norway in relation to the distribution and availability of potential food species. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Eliassen, Jens-Eric & Rubach, Stein H. (1985). Forsøksfiske etter skolest i Nord-Trøndelag. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø.
 • Eliassen, Jens-Eric (1984). Forelesningskompendium i fiskeribiologi : del 3 : flerartsmodeller. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø.
 • Breiby, Anne & Eliassen, Jens-Eric (1984). Forsøksfiske etter isgalt og blåkveite i 1984. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø .
 • Eliassen, Jens-Eric (1983). Distribution and abundance of roundnose grenadier (Coryphaenoides rupestris Gunnerus) (Gadiformes, Macrouridae) in northern and mid-Norway. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Eliassen, Jens-Eric (1983). Depth distribution of the roughhead grenadier (Macrourus berglax Lacepede) in relation to hydrographical conditions along the continental slope of northern Norway. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Eliassen, Jens-Eric (1983). Occurrence, gonad development and age distribution of the roughhead grenadier (Macrourus berglax Lacepede) (Gadiformes, Macrouridae) along the continental slope of northern Norway. International Council for the Exploration of the Sea.
 • Eliassen, Jens-Eric & Breiby, Anne (1983). Forsøksfiske etter isgalt og blåkveite langs Trænaegga, Nordland fylke i 1983. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø.
 • Sundet, Jan H. & Eliassen, Jens-Eric (1983). Skjellundersøkelser ved Andøy. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø .
 • Eliassen, Jens-Eric & Lorentsen, Elling (1982). Rapport fra forsøksfiske etter isgalt (Macrourus berglax) og blåkveite (Reichardthius hippoglossoides) i egga utenfor Nordland og Troms i juni/juli 1982. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø .
 • Eliassen, Jens-Eric (1982). Forelesningskompendium i fiskeribiologi : del 2: bestandsestimering, utbytte og reguleringer. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø .
 • Eliassen, Jens-Eric (1982). Forelesningskompendium i fiskeribiologi : del 1: innledning, bestandens parametre. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø .
 • Eliassen, Jens-Eric (1982). Rapport fra prøvefiske etter isgalt (Macrurus berglax) utenfor Vesterålen i september/oktober 1981. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø .
 • Eliassen, Jens-Eric (1982). Toktrapport F/F "Johan Ruud", 4. - 10. januar 1982 : undersøkelser av forekomst og biologi hos skolest (Coryphaenoides rupestris) i Nordland/Trøndelag. Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø .
 • Eliassen, Jens-Eric (1980). Beregning av totalt fett og protein på vev av torsk . Institutt for fiskerifag, Universitetet i Tromsø .
 • Eliassen, Jens-Eric (1978). Årsvariasjon i vann, fett og protein i filet, lever og gonade hos torsk (Gadus Morhua L.) fra Balsfjord, Nord-Norge. Universitetet i Tromsø.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:09 - Sist endret 29. nov. 2018 10:48