Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse- og sosialfag
Emneansvarlig:
Helene Hoemsnes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

VBU731 Psykisk helse hos barn, ungdom og unge voksne (Vår 2019)

Om emnet

 • Kommunikasjon og samspill i et utviklingsperspektiv ¿ tilknytning og selvdannelse.
 • Forebyggende og helsefremmende psykososialt arbeid med barn og unge.
 • Yrkesferdigheter knyttet til å styrke barn, unge og deres familier til initiativ og medvirkning.
 • Psykososial beskyttelse og risiko.
 • Perspektiver på barndom, ungdom og kultur ¿ om oppvekstsvilkår, utviklingshistorie, identitetsdannelse, gruppetilhørighet, kropp, kjønn og seksualitet.
 • Barn og ungdom som lever i disharmoniske familier.
 • Barn og ungdom som lever i familier med alvorlige psykiske lidelser, familier med vold eller rusproblematikk, omsorgssvikt.
 • Migrasjon og psykisk helse.
 • Behovs ¿ og brukerstyrt tjenesteutvikling som understøtter barn, ungdom og pårørendes kompetanser og ressurser.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skel etter fullført emne:

 • vise helhetlig forståelse for barn og ungdoms psykiske helse og kunne identifisere tegn på psykososiale problemer og psykisk uhelse
 • vise forståelse for, og kunnskap om, grunnleggende vilkår for å fremme og videreutvikle barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
 • analysere faglige problemstillinger historiekritisk og reflektert i forhold til ulike perspektiver på normalitet og normalutvikling hos barn, ungdom og unge voksne og deres nærmiljø
 • anvende kunnskaper om ulike risikofaktorer for utvikling av psykososiale problemer

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, nettstudier, handlings og refleksjonsgrupper, spesifiserte arbeidskrav og selvstudie

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

Evalueres i Canvas

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. sep. 2020 16:21:23