Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

IBE151 Praktisk programmering (Høst 2018)

Om emnet

Fra dag en i emnet skal studentene programmere. Vi skal starte med enkle oppgaver, deretter lage mer avanserte programmer og datasystemer. Nett-presentasjonene ("forelesningene")  og øvingene vil i sin helhet bestå av praktisk programmering. Det er ingen ordinær lærebok og minimalt med teori. Dette er ¿learning by doing¿. Studentene vil bruke Microsoft Access som verktøy. Dette kan en laste ned på egen PC fra høyskolen. De som har Mac vil kunne bruke Access via en "remote desktop" forbindelse.

Til Canvasside for IBE151

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen. Kjennskap til bruk av PC er en fordel.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE151N – Practical Programming (nettbasert) 15
IBE152 – Innføring i programmering 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha kjennskap til hvordan et programmeringsspråk er bygget opp
 • kunne anvende alle vanlige konstruksjoner i programmeringsspråk
 • kunne overføre et formell oppgave til et dataprogram
 • kunne utvikle komplette (enkle) datasystemer

Undervisnings- og læringsformer

Kurset kan tas på nett eller ved tilstedeværelse i Molde. Det er ingen vanlige forelesninger. Alt kursmateriell, inklusive presentasjoner ("forelesninger") finnes på nett. For de som er tilstede i Molde er det lagt opp til  4 timer laboratorium med hjelpelærer per uke.

Skal en lære programmering krever det stor innsats. Her er ideen at en skal lære gjennom eget programmeringsarbeid. Det er tidkrevende!

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske innleveringer til gitte frister

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 5 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 04:32:27