Bachelor i logistikk og SCM

Fakta om programmet

Studiepoeng:
180
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2019
Undervisningsspråk:
  • Norsk
  • Engelsk
Studienivå:
Bachelor studium
Åpner for søking:
1. februar 2019
Ordinær søknadsfrist:
15. april 2019

Logistikk og Supply Chain Management. Atlanterhavsveien. Colourbox.com

Programmets innhold

Høye transport- og råvarekostnader kombinert med et høyt lønnsnivå gjør at norske bedrifter må tenke annerledes for å hevde seg i konkurransen med internasjonalt næringsliv. Satsing på gode logistikkløsinger er en av de viktigste faktorene for å sikre bedriftenes konkurranseevne.

Logistikk og Supply Chain Management handler om å planlegge, administrere og organisere vare- og informasjonsstrømmer i en bedrift eller mellom flere bedrifter. Det handler om best mulig flyt og å oppnå høyest mulig effektivitet til lavest mulig pris.

Hvorfor studere logistikk?

Odd Tore Finnøy, Brunvoll AS
Logistikkområdet er helt avgjørende for Brunvoll sin konkurransekraft. For oss er logistikk så mye mer enn inn- og utgående transport. Svært viktige elementer er også styring av innkjøp, planlegging av produksjon og materialflyt."
Odd Tore Finnøy
President/ CEO Brunvoll AS