Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Berit Irene Helgheim
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
1 år

LOG951 Masteroppgave (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Tema for oppgaven kan velges relativt fritt av den enkelte kandidat under gjennomføring av proposal. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bare studenter som er opptatt på erfaringsbasert master i logistikk kan skrive mastergradsoppgave.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
LOG904-100 – Proposal Presentation 5
LOG904-022 – Research design 3
LOG904-101 – Research Design 2.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Gjennomføring av oppgaven vil gi studenten

  • evne til selvstendig prosjektarbeid med sterk faglig og metodisk forankring
  • evne til å kombinere kunnskap fra flere områder og anvende dette for å løse en konkret problemstilling
  • oversikt over forskningen innenfor det aktuelle området.

Undervisnings- og læringsformer

Mastergradsoppgaven er et selvstendig studentarbeid utført under veiledning. Som hovedregel er det en individuell oppgave. I særlige tilfeller kan det søkes om at to studenter samarbeider og leverer samme oppgave. Veileder blir tildelt basert på tema for proposalen. Mastergradsoppgaven bør helst være knyttet til et prosjekt eller en problemstilling på egen arbeidsplass. Dersom studenten ikke er i arbeid, bør oppgaven uansett knyttes til en bedrift eller organisasjon. I masteroppgavens første semester må studenten gjennomføre et seminar i forskningsmetode (LOG904 - Research design) og proposal som er et forsprosjekt til masteroppgaven. Seminaret går over en uke og krever obligatorisk oppmøte, mens propsal kun er skriftlig, men må godkjennes.

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 2 Semester
  • Gruppering: -
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 05:22:15