Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Engelseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

PET600 Bacheloroppgave (Vår 2019)

Om emnet

Tema for oppgaven skal være logistikkrelatert, og skal godkjennes av studieleder før detaljarbeidet iverksettes. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

ADM201 eller tilsvarende. Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i petroleumslogistikk. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i petroleumslogistikk eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne skrive en større, strukturert faglig rapport.
  • kunne analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning.
  • kunne jobbe selvstendig (alene eller i gruppe) med en større oppgave.

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 1 Semester
  • Gruppering: -
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. aug. 2019 15:31:50