Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
 • Engelsk
 • Norsk
Varighet:
½ år

LOG781 Analyser og planlegging av helsetjeneseter (Høst 2020)

Om emnet

Kurset vil fokusere på å identifisere og analysere logistiske problemer i helsevesenet, samt presentere et sett beregningsverktøy for å håndtere disse problemene.

Noen emner som skal dekkes på kurset er:

Køteori, time-/avtale booking, simulering, optimeringsmodeller, ICU-modeller, pasientflymodeller, ressurs- og planleggings modeller, lokaliseringsmodeller, beslutningsverktøy med flere kriterier, ruteplanlegging i hjemmebasert omsorg.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført tidligere kurs på studiet.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap:

 • avansert kunnskap om ulike typer kvantitative modeller
 • analysere faglige problemstillinger ved hjelp av kvantative modeller

Ferdigheter:

 • kunne bruke relevant beregningsverktøy anvendt på praktiske problemstilinger innen for helse- og omsorgssektoren

Kompetanse:

 • anvende kunnskapen til å identifiser muligheter for forbedring av logistikkrelaterte oppgaver i helse-og omsorgssektoren
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser ved bruk av kvantitative meotder.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset vil ha en samling (en dag, 6-8 timer), resterende forelesninger foregår på video og nettmøter. Det blir lagt en video per uke og det forventes at studentene ser denne før hvert nettmøte.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 70%%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 15%%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Pensum

Handbook of Healthcare Operations Management, Methods and Applications, Editors: Denton, Brian T. (Ed.). Kan bli endret ved semesterstart. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 01:22:40