Erfaringsbasert master i helselogistikk - nettbasert

Fakta om programmet

Studiepoeng:
90
Studiets varighet:
3 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2022
Studienivå:
Mastergrad iht §5 (erf.bas.), 1,5-2 år
Åpner for søking:
1. februar
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022

Foto: Colourbox.com

Programmets innhold

Studiet Erfaringsbasert master i helselogistikk skal gi økt kunnskap og forståelse for pasient- og informasjonsflyt gjennom hele verdikjeden, det vil si fra sykdom oppstår til pasienter er ferdigbehandlet og hjemme igjen. Studiet gir kompetanse i logistikk gjennom analyse og forståelse av problemer og løsninger knyttet opp til ulike problemstillinger.  Studiet er delt inn i to moduler:

Modul 1: Logistikkemner

Denne modulen vil gi kunnskap om hvordan logistikk kan anvendes innenfor helsesektoren. For å se på samhandling mellom ulike aktører i kjeden brukes verdikjedeaspektet som teoretisk grunnlag. For å kunne forstå og designe tjenesten vil studenten lære om produksjonsprinsipper som kan anvendes innenfor både primær- og spesialisthelsetjenesten.

 

Modul 2: Masteroppgave

I denne modulen skal studentene skrive masteroppgave. Studentene skal anvende kunnskap fra den første modulen til å belyse, redegjøre og løse praktiske problemstillinger fra sin arbeidsplass.