Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Ketil Danielsen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE102 Webutvikling (Vår 2021)

Om emnet

Enkel programmering av nettsteder, skjemabehandling, lagring på fil og database, utveksling mot andre webtjenester. Tilstandsbevaring. Organisering av kode.  Sikring av nettstedet.  

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering en fordel.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE102N – Webutvikling (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten vil etter fullført emne vite hvordan data utveksles mellom klient og tjener i web, og hvordan man lager enkel program som genererer dynamiske nettsider.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er tilpasset nettstudenter. Undervisning skjer via ukentlige videoer som følger pensumboka.  Ukentlige praktiske øvelser. Noen av øvelsene er obligatoriske. Labøvelser på skolen med hjelpelærer. Veiledning gis i lab og via elæringssystemet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: Kunnngjøres senere
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen med bruk av PC lab
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 05:21:24