Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM700 Globale endringer og organisasjoner (Høst 2018)

Om emnet

  • globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
  • finansiell globalisering og krise
  • hvordan forstå organisasjoner i den globaliserte økonomien. Økonomisk organisasjonsteori i spenningen mellom det instrumentelle og det institusjonelle
  • endringer i samfunnsformer, organisasjonsformer og ledelsesformer. Nye reguleringsregimer
  • globalisering og velferdspolitiske utfordringer

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet.
  • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og slik gjøre studentene i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger: 1 - 2 dager med konsentrert undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid 6 - 8 ganger  i løpet av semesteret.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

Andel: 100%

Varighet: 6 Timer

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter
Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:36