Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM700 Globale endringer og organisasjoner (Høst 2018)

Om emnet

 • globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
 • finansiell globalisering og krise
 • hvordan forstå organisasjoner i den globaliserte økonomien. Økonomisk organisasjonsteori i spenningen mellom det instrumentelle og det institusjonelle
 • endringer i samfunnsformer, organisasjonsformer og ledelsesformer. Nye reguleringsregimer
 • globalisering og velferdspolitiske utfordringer

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet.
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og slik gjøre studentene i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.

Undervisnings- og læringsformer

Samlinger: 1 - 2 dager med konsentrert undervisning i form av forelesninger og gruppearbeid 6 - 8 ganger  i løpet av semesteret.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 6 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under

Pensum

Klikk her for pensumoversikt