Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK711 Bedriftsøkonomisk analyse (Høst 2019)

Om emnet

Emnet er en videreføring av de obligatoriske emnene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, spesielt de bedriftsøkonomiske emnene. Det vil være en hyppig bruk av oppgaver og større cases. Det legges stor vekt på å kunne omformulere ustrukturerte problemsituasjoner til mulige handlingsplaner, samt å optimalisere disse. Følgende temaer kan være aktuelle:

 • usikkerhet: Nullpunktanalyser og simulering
 • relevante kostnader: Matematisk programmering og planlegging
 • kostnadsestimering og regresjon
 • kostnadsanalyse og prissetting
 • kostnadsfordeling: Serviceavdelinger, felleskostnader
 • kostnadskontroll og avviksanalyse
 • divisjonalisering og internprising
 • styring av desentraliserte enheter

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Obligatoriske emner (spesielt BØK710 Operasjonsanalyse) fra første semester i MSc studiet i økonomi og administrasjon

 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Dette kurset tar for seg ulike komplekse problemstillinger knyttet til styring av både små og store foretak. Kurset har som formål å integrere viktige kunnskapselementer fra tidligere emner i bedriftsøkonomi og mikroøkonomi, og oppøve evnene til å analysere bedriftenes tilpasningsproblemer, og å løse disse. Kurset vil i utstrakt grad benytte case for å lære å omsette avansert teori til praksis. Her vil bruk av operasjonsanalytiske verktøy inngå, idet det forventes at studentene skal kunne anvende ulike avanserte operasjonsanalytiske verktøy, og evaluere og presentere ulike alternative løsninger.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke, med mulighet for ekstra lab-øvelser på PC enkelte uker

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske innleveringer kan være aktuelle.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen med bruk av PC lab
 • Andel: 100%
 • Varighet: 6 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 04:33:45