Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Georg Inge Iversen Panzer
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR216 Examen facultatum (Høst 2019)

Om emnet

 • Rettsfilosofi - hva er en rettsregel og hva kjennetegner en rettsstat
 • Rettssosiologi - hvordan påvirker retten samfunnet
 • Den internasjonale rettsordenens påvirkningskraft
 • Rettsanvendelse og rettslig argumentasjon

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studenten

 • Forstå samspillet mellom juss, politikk og etikk
 • Redegjøre for sentrale institusjoner i det nasjonale og internasjonale rettssystemet
 • Redegjøre for hvordan rett skapes og anvendes
 • Redegjøre for rettens legitimitet og påvirkning av samfunnet
 • Kunne forklare hva et rettsspørsmål er og hva en interessekonflikt er
 • Kunne identifisere og formulere rettslige problemstillinger
 • Kunne søke etter juridisk kunnskap og løse et juridisk problem

Undervisnings- og læringsformer

To timer forelesninger i uken. I tillegg kommer obligatoriske seminarer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 5
 • Påkrevde arbeidskrav: 80 % deltakelse
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.

Eksamen

Vurderingsform: Digital skoleeksamen
Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.

Pensum

 

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 06:22:56