Programmet er nedlagt

Årsstudium i juss

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Ikke opptak høsten 2021
Studienivå:
Årsstudium

Ikke opptak i år.

Foto: Andreas Haldorsen. Denne filen er lisensiert under lisensen Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Programmets innhold

Juss er et spennende fagfelt og gir kompetanse til å løse viktige problemer og konflikter. Juskunnskaper gir også kompetanse til å drive og organisere virksomheter.

Årsstudium i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens øvrige studier. Tilbudet er også meget relevant for ansatte i offentlig eller privat virksomhet som ønsker tilleggsutdanning innen juss.

Behovet for juridisk kompetanse er stort både i offentlig og privat sektor. Studiet gir kunnskap om viktige deler av vårt rettssystem. Studentene får kompetanse i å stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål, i å finne fram til rettskilder og å anvende disse.

Studiet har ikke opptak høsten 2021.

For nåværende studenter