Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Turid Aarseth
 • Øivind Opdal
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SAF112 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk (Høst 2019–Vår 2020)

Om emnet

Emnet omhandler følgende tema:

 • problemformulering og undersøkelsesopplegg
 • innsamling og analyse av empirisk materiale
 • statistisk analyseprogram - bruk av programpakken SPSS
 • samfunnsforskning og verdier

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM201 – Innføring i samfunnsvitenskapelig metode 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha oversikt over kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og de forutsetninger som ligger til grunn for disse
 • være i stand til å planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelser

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesning og 2 timer gruppearbeid/dataøvelser pr uke over to semestre

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 30%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 30%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. okt. 2020 07:23:09