Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Lisa Hansson
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SAF200 Komparativ politikk (Vår 2019)

Om emnet

Emnet tar opp følgende tema:

 • politiske systemers utvikling og struktur
 • politiske kultur, deltagelse och innvirkning

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

SAF150 Examenphilosoficum, SAF 140 Poitisk teori  og ADM110 Stats- og kommunalkunnskap

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i teoretiske og empiriske tilnærmingsmåter for komparative studier av politisk atferd
 • ha kunnskap om sentrale kjennetegn og særtrekk ved de politiske systemene i nordiske land og noen europeiske land

Undervisnings- og læringsformer

ca 3 timer pr uke + ev. noen dager med intensivundervisning. Forelesningen begynner i mars. Forelesninger, gruppediskusjoner, og seminar 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: 2 oppgaver som kan gjennomføres individuelt eller av max 3 studenter sammen.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 2 seminar der oppgavene presenteres og diskuteres

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Insperia
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 17:22:48