Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ingrid Marie Leikvoll Oskarsson
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring (Vår 2020)

Om emnet

Kurset undersøker hvilke kunnskapsforståelser som dominerer i moderne organisasjoner, hvilke historiske utviklinger disse bygger på, og hvilken rolle kunnskap spiller i forskellige typer organiseringer, f.eks. i store bedrifter, offentlig sektor, og frivillig sektor. Videre behandles begrepet kunnskap og dets dominerende plass i moderne ledelse med et kritisk perspektiv, hvor vi ser på forholdet mellom kunnskap, makt og institusjoner. Kursets siste del kikker fremover og diskuterer hvilken kunnskap det er behov for i fremtiden, og hvilke krav det stiller til læring, organisering og ledelse.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag eller tilsvarende.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM515 – Kunnskap og organisasjonslæring 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • Ha innsikt i teorier om kunnskap, med spesielt fokus på utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kunne diskutere forskjellige kunnskapsperspektiver opp mot hverandre og forholde seg kritisk til teori og praksis
  • Kunne reflektere over forskjellige kunnskapspraksisers fordeler og ulemper
  • Kunne bruke denne innsikten i egne konkrete handlingssituasjoner i organisasjoner eller i nettverk

Undervisnings- og læringsformer

Seminarer og onlineundervisning. Undervisningen med fysisk tilstedeværelse samles heldagsseminarer (6 timer) med både forelesning og øvelser. Onlineundervisningen består av elementer som delvis interaktive forelesninger, quizzer, videoer og øvelser med tilbakemelding. 

Eksamen

  • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 6 Timer
  • Gruppering: Individuell
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:57