Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Roar Lervik
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM300 Foretaksstrategi (Høst 2021)

Om emnet

Foretaksstrategi handler om strategiprosessen i organisasjoner fra idé til iverksetting. Emnet inneholder:

 • historisk utvikling av strategifaget
 • utforming av visjon, forretningside og mål
 • strategisk analyse, herunder analyse av interne og eksterne faktorer
 • utvikling av strategi innen de fleste områder av et selskap inkludert logistikk og supply chain
 • strategiske valg, implementering og kontroll

I tillegg gjennomgås økonomisk organisasjonsteori, herunder prinsipal-agentteori og transaksjonsteori.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne:

 • ha fått forståelse for strategiske problemstillinger i bedrifter og organisasjoner
 • ha oversikt over teorier og og metoder som anvendes til strategisk analyse
 • kjenne til hovedelementene i en forretningsplan, og hvilke analyser som ligger til grunn for denne
 • ha fått god forståelse for bedrifters konkurransesituasjon

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesning per uke 

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 11:22:04