Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ove Bjarnar
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM700 Globale endringer og organisasjoner (Høst 2021)

Om emnet

 • Globalisering og hvordan det påvirker forholdet mellom politikk og økonomi
 • Globalisering i økonomisk perspektiv: finansielle systemer og kriser
 • Globale forandringer og endringer i samfunnsformer og organisasjonsformer, herunder velferdspolitiske utfordringer
 • Klimaendringene - politisk økonomiske utfordringer 
 • Nye reguleringsregimer 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha innsikt i sammenhengen mellom samfunnsmessige endringer, politikk og endringer i organisasjoner og institusjoner i samfunnet
 • ha utviklet evner til selv å reflektere kritisk over sammenhengen mellom endringer på makro- og mikronivå i samfunnet og dermed være i stand til å bruke denne innsikten analytisk i en praktisk samfunnsmessig sammenheng, for eksempel i forbindelse med organisatoriske utfordringer og endringer.  

Undervisnings- og læringsformer

Seks todagerssamlinger i løpet av semesteret.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 6 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Egne notat / forelesningsnotat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 12:22:13