Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Dag Magne Berge
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM815 Innovasjon (Vår 2022)

Om emnet

 • teorier og studier om innovasjoner i bedrifter
 • teorier om innovasjon og økonomisk utvikling
 • teorier og studier om innovasjoner i nettverk og miljø av bedrifter, regioner og nasjoner
 • teorier og studier om globalisering og innovasjon
 • statens rolle i forhold til innovasjoner og innovative miljø

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • beherske teorier om hva som kjennetegner innovative bedrifter og nettverk av bedrifter både mhp privat og offentlig sektor
 • kunne drøfte innovasjonsprosesser og omstillinger kritisk i lys av samfunns- og økonomisk utvikling
 • ha innsikt i forholdet mellom globalisering og innovasjon
 • kunne anvende relevante teorier på empiriske studier av innovasjoner
 • kunne bidra konstruktivt i innovasjoner og omstillinger i arbeidslivet

Undervisnings- og læringsformer

6 dagssamlinger, inkludert gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart

Fagerberg, Jan, David C. Mowery og Richard R. Nelson (red.). 2005. The Oxford Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press
Artikkelsamling

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 05:22:47