Fakta om emnet

Studiepoeng:
45
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Turid Aarseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HELM3900 Masteroppgave (45 sp)– Master i helseledelse (Vår 2022–Høst 2022)

Om emnet

Faglig innhold

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig undersøkelse av et emne studenten selv velger. Oppgaven kan leveres individuelt eller to studenter kan samarbeide. Omfanget skal være omlag 100 sider (definert ved 12 punkts Times New Roman og 1,5 i linjeavstand). Oppgaven kan også leveres som artikkelsamling. Emnet består av ett obligatorisk oppstartseminar og selve masteroppgaven. Hver student/gruppe får oppnevnt veileder og veiledning er en vesentlig komponent i arbeidet med mastergradsoppgaven. Normen er inntil 50 timer veiledning per oppgave.

Masteroppgaver skrevet på norsk skal ha et kortsammendrag på engelsk. Oppgaver skrevet på engelsk skal ha et kort sammendrag på norsk. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Opptak på masterstudiet i helseledelse. Studenten må ha bestått samtlige obligatoriske emner som inngår i masterprogrammet før studenten kan levere masteroppgaven.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet for arbeidet med mastergradsoppgaven er å gi studenten erfaring i å planlegge, gjennomføre og rapportere en selvstendig vitenskapelig undersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres under veiledning slik at studentene senere kan gjennomføre undersøkelser på egen hånd.

Undervisnings- og læringsformer

Individuell og gruppevis veiledning samt  deltakelse på oppstartseminar.

Eksamen

  • Vurderingsform: Masteroppgave
  • Andel: 100%
  • Varighet: 2 semester
  • Gruppering: Individuell
  • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
  • Hjelpemidler:
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. jan. 2022 19:21:31