Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Lise Lillebrygfjeld Halse
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM815 Innovasjon (Vår 2023)

Om emnet

 • teorier og studier om innovasjoner i bedrifter
 • teorier om innovasjon og økonomisk utvikling
 • teorier og studier om innovasjoner i nettverk og miljø av bedrifter, regioner og nasjoner
 • teorier og studier om globalisering og innovasjon
 • statens rolle i forhold til innovasjoner og innovative miljø

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • beherske teorier om hva som kjennetegner innovative bedrifter og nettverk av bedrifter, FoU-organisasjoner og mydnigheter
 • beherske teorier om og ha innsikt i forholdet mellom globalisering og innovasjon
 • ha kunnskaper om forholdet mellom innovasjon, interesser og makt

Ferdigheter

 • kunne drøfte innovasjonsprosesser og omstillinger kritisk i lys av samfunns- og økonomisk utvikling
 • kunne anvende relevante teorier på empiriske studier av innovasjoner

Generell kompetanse

 • kunne bidra konstruktivt i innovasjoner og omstillinger i arbeidslivet
 • Kunne delta i innovasjonsprosesser på en etisk og reflektert måte

Undervisnings- og læringsformer

6 dagssamlinger, inkludert gruppearbeid

Eksamen

 • Vurderingsform: Skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)
 • Hjelpemidler:

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 06:22:28