Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Samfunns- og næringslivet blir i økende grad lovregulert, noe som øker samfunnets behov for juridisk kompetanse. Dette er forsterket gjennom internasjonale forpliktelser. Ved å kombinere juss, statsvitenskapelige og administrative fag, får du en allsidig og bred grunnutdanning som gjør deg i stand til å forstå sentrale forhold i samfunn, organisasjoner og politikk.
Studiet er egnet både for de som kommer rett fra videregående og for de som har vært noen år i yrkeslivet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. juli 2020 04:39:18