Hvorfor velge dette programmet?

Studiet passer for

Er du samfunnsengasjert og vil forstå hva som egentlig skjer i samfunnet, i organisasjoner, i jussen og i politikken?

Studiet egner seg for studenter som vil ha en utdannelse som gir grunnlag for både refleksjon og praktisk anvendelse. Det er en utdanning som både kvalifiserer for ulike typer arbeid og gir et godt grunnlag for videre utdanning på masternivå. Ved å kombinere fagområdene juss, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, og metodefag, får du en allsidig og bred grunnutdanning med en unik fagkombinasjon. 

Studiet er egnet både for de som kommer rett fra videregående og for de som har vært noen år i yrkeslivet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. sep. 2021 04:35:39