Inger Elisabeth Bergum

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Assistant Professor
Contact
+4771214259
Study place
Molde
Office nr.
B-307

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772
 • Vasset, Frøydis Perny; Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans & Almås, Synnøve Hofseth (2014). Tverrprofesjonell e-læring som pedagogisk verktøy i helse- og sosialfagutdanninger. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  34(1), s 19- 23

View all works in Cristin

 • Bergum, Inger Elisabeth & Hegdal, Tone (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid i primærhelsetjenesten - etikk, kommunikasjon og jus.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2018). Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Hegdal, Tone (2018). Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleier- og vernepleierstudenter.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunesektoren.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2016). Essay i Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse: Tverrprofesjonell samarbeidslæring - er det så vanskelig?.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2016). Essay i Vitskapsteori og etikk: Forskerens dobbeltrolle - forskningsetiske utfordringer ved å forske i eget fagfelt.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2015). Erfaringer fra Fellesprosjektet 1. studieår. Tverrprofesjonell samarbeidslæring mellom vernepleierstudenter og sykepleierstudenter ved Høgskolen i Molde.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:5. Show summary
 • Bergum, Inger Elisabeth (2014). Ulike modeller for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).
 • Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone & Inderhaug, Hans (2014). Collaboration across Professional Boundaries. Interprofessional e-learning as a pedagogical tool in health and social educations..
 • Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Almås, Synnøve Hofseth & Vasset, Frøydis Perny (2012). Collaboration across Professional Boundaries (CAB)- prosjektet.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2008). Presentasjon av mastergradsoppgave: "Det er no kjekkast å gå i lag då..." - sosiale relasjoner og fysisk aktivitet..
 • Bergum, Inger Elisabeth (2007). "Det er no kjekkast å gå i lag då..." - sosiale relasjoner og fysisk aktivitet.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen & Østby, May (2005). Jakten på vernepleieren. [Video /  DVD].
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen & Østby, May (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2005:1.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:03 PM - Last modified Nov. 6, 2018 10:27 AM