Inger Elisabeth Bergum

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Senior Lecturer
Contact
+4771214259
Study place
Molde
Office nr.
B-307

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2020). Repetition – a strategy for maintaining healthy living habits for people with type 2 diabetes. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 6(3), p. 1–12. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-03-06.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth & Grønvik, Cecilie K Utheim [Show all 11 contributors for this article] (2019). Are mentors failing to fail nurse students in practice? Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 33(1), p. 23–39. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Show all 8 contributors for this article] (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 12(1), p. 19–33. doi: 10.7557/14.3772.
 • Vasset, Frøydis Perny; Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans & Almås, Synnøve Hofseth (2014). Interprofessional E-learning as a pedagogical tool in health and social care educations. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. 34(1), p. 19–23.

View all works in Cristin

 • Bergum, Inger Elisabeth & Hegdal, Tone (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid i primærhelsetjenesten - etikk, kommunikasjon og jus.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2018). Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Hegdal, Tone (2018). Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleier- og vernepleierstudenter.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Show all 12 contributors for this article] (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv & Bakken, Hege [Show all 12 contributors for this article] (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunesektoren.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2015). Erfaringer fra Fellesprosjektet 1. studieår. Tverrprofesjonell samarbeidslæring mellom vernepleierstudenter og sykepleierstudenter ved Høgskolen i Molde.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv & Bergum, Inger Elisabeth [Show all 8 contributors for this article] (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone & Inderhaug, Hans (2014). Collaboration across Professional Boundaries. Interprofessional e-learning as a pedagogical tool in health and social educations.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2014). Ulike modeller for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).
 • Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Almås, Synnøve Hofseth & Vasset, Frøydis Perny (2012). Collaboration across Professional Boundaries (CAB)- prosjektet.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2008). Presentasjon av mastergradsoppgave: "Det er no kjekkast å gå i lag då..." - sosiale relasjoner og fysisk aktivitet.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine & Longva, Ståle [Show all 9 contributors for this article] (2005). Jakten på vernepleieren.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2016). Essay i Vitskapsteori og etikk: Forskerens dobbeltrolle - forskningsetiske utfordringer ved å forske i eget fagfelt. Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2016). Essay i Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse: Tverrprofesjonell samarbeidslæring - er det så vanskelig? Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David & Inderhaug, Hans [Show all 13 contributors for this article] (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-205-5.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2007). "Det er no kjekkast å gå i lag då..." - sosiale relasjoner og fysisk aktivitet. Høgskulen i Volda.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine & Longva, Ståle [Show all 9 contributors for this article] (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Høgskolen i Molde. ISSN 82-7962-055-9.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:03 PM - Last modified Nov. 6, 2018 10:27 AM