Norwegian version of this page

List of possible retake and last time exams

Retake and last time exams are conducted between 1 September and 15 September 2021. Due to Covid-19 restrictions, the examination form for retake exams in September will be home examinations.

New/retake and last time exams offered in September 2021:

The list will be announced 10 August at the latest. You cannot sign up for the exam in Studentweb until 10 August. 

Coursecode Coursename Examdate
ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode 07.09.2021
ADM205 Endringsledelse 03.09.2021
ADM515 Kunnskap og organisasjonslæring 07.09.2021
ADM620 Etikk 14.09.2021
ADM735 International Marketing 06.09.2021
ADM815 Innovasjon 09.09.2021
BØK205 Økonomistyring og regnskap 15.09.2021
BØK400 Finansregnskap 2 10.09.2021
IBE102 Webutvikling 01.09.2021
IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon 10.09.2021
IBE201 Informasjonsbehandling 01.09.2021
IBE211 Databaser 08.09.2021
IDA720 Applied Data Analytics 02.09.2021
IDA730 Visual Analytics in Operations Management 07.09.2021
IDR100 Idrettens organisering og ledelse 06.09.2021
IDR211 Juss i idrettslag 06.09.2021
IDR212 Skatt, regnskap og støtteordninger 14.09.2021
IDR250 Logistics and SCM in Sports 13.09.2021
IDR310 Prestasjonspsykologi 01.09.2021
IDR501 Idrettens organisering og ledelse 02.09.2021
IDR720 Introduction to Sport and Event Economics 13.09.2021
IDR807 Seminars in Sport Leadership 14.09.2021
IDR810 Event Organization 02.09.2021
JUR110 Innføring i forvaltnignsrett, siste gangs eksamen 03.09.2021
JUR205 Arbeidsrett 06.09.2021
JUR210 Innføring i kontraktsrett 08.09.2021
JUR220 Rettskildelære 07.09.2021
JUR410 Skatterett I 13.09.2021
JUR536 Rettslære 15.09.2021
LOG206 Digital Business Management 02.09.2021
LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling 13.09.2021
LOG530 Distribution Planning 08.09.2021
LOG733 Exact Optimization Methods in Logistics 14.09.2021
MAR200 Biologisk produksjon 14.09.2021
MAT110 Statistikk 1 09.09.2021
SCM200 Lager- og produksjonsplanlegging 06.09.2021
SØK200 Mikroøkonomi 10.09.2021
TRA420 Godstransport og lagerteknologi 02.09.2021
TRA705 Sustainable and Digitalized Urban Freight 10.09.2021
TRA715 Transport and Urban Development 03.09.2021
ØKL100 Bærekraftig produksjon 08.09.2021

More information about new and retake exams

Published Jan. 9, 2019 5:03 PM - Last modified Aug. 23, 2021 1:57 PM