Svein Bråthen med i eit regjeringsoppnevnt utvalg

I statsråd fredag 5. oktober  ble professor Svein Bråthen oppnevnt i et utvalg som skal se utrede konsekvensene av global luftfart for arbeidtakere, trygghet og miljø. Utvalget skal også vurdere tiltak som kan gi større konkurranse i kortbanenettet. 

Se mer info her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utval-som-skal-sja-pa-norsk-luftfart-oppnemnt-i-dag/id2614015/

Publisert 7. okt. 2018 14:15 - Sist endret 22. okt. 2018 10:08