Fjordkonferansen

Fjordkonferansen 2019 blir arrangert 19.-20. juni 2019 i Loen. Konferansen skal vere ein fagleg samlingsstad for fagpersonar i FoU-institusjonane, i næringslivet, og offentleg verksemd i regionen som arbeider med FoU-prosjekt og utviklingsprosessar. Les meir

Tema i 2019 er "Digitalisering"

Representantar frå næringsliv, offentleg forvaltning og høgskulane og universiteta i Møre og Romsdal  og Sogn og Fjordane er inviterte til å bidra med føredrag eller artikler om temaet.

Meir informasjon om Fjordkonferansen 2019, om påmelding med meir kan du lese på konferansens heimeside: http://fjordkonferansen.no/

Publisert 7. des. 2018 12:16 - Sist endret 29. mars 2019 15:43