English version of this page

Supply Chain Management

Denne forskningsgruppen ble etablert i 2019. Helt siden har gruppen levert flere forskningsprosjekt-søknader og utviklet et nytt studieprogram.

Forskningsgruppeleder

Deodat Edward Mwesiumo picture Deodat Edward Mwesiumo E-post: Deodat.E.Mwesiumo@himolde.no Telefon: +4771195813

SCM-forskningsgruppen har etablert partnerskap med den lokale oppdrettssektoren og begynt samarbeid med forskningsinstitusjoner som spesialiserer seg på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og elektronikk. Partnerne tar del i Blue Growth Program for å bidra til bærekraftig bruk av havressurser for økonomisk vekst. Partnerne viser kompetanser innen bærekraft, produksjonsstyring basert på AI, SC-koordinering gjennom informasjonsutveksling, energieffektivitetsanalyse, sirkulær økonomi, risikoanalyse og beredskapslogistikk.

SCM-gruppen har også engasjert seg i Dikus initiativ til å tilby online studieprogrammer for permitterte og arbeidsledige. Årsstudium i logistikk og risikostyring på bachelor-nivå er nå tilbudt i studieåret 2020/21 (Nettilbud for permitterte og arbeidsledige). Tre nye kurs er utviklet for programmet: Innføring i risikostyring, Risikostyring og ledelse og Anvendt risikoanalyse.

Gruppen gjennomfører også en studie av holdningen til ulike typer risikoer og risikostyringspraksiser i Norge i sammenheng med SARS-CoV-2-pandemien. Målet med dette prosjektet er å måle produksjonsbedrifters motstandsnivået i Norge og sammenligne det med ulike ytelsesindikatorer.

 

Deltakere

Publisert 16. nov. 2018 15:39 - Sist endret 24. mars 2022 14:33