Aktuelle saker - Side 4

Bilde av Andreas Bachmann.
Publisert 18. feb. 2021 10:36

Vi minnes Distriktshøgskolen i Møre og Romsdal, Molde sin første undervisningsleder, Andreas Bachmann. Andreas døde 11. februar og begraves fra Molde domkirke 24. februar.  I tillegg til å bygge opp det faglige tilbudet ble Andreas sentral i å bygge «DH» i Molde, senere Høgskolen i Molde, som institusjon.

Publisert 11. feb. 2021 09:28

I dag legger NOKUT frem resultatene fra årets Studiebarometer. Etter en stor oppgang i fjor går Høgskolen i Molde som forventet tilbake i pandemiåret. Tallene er omtrent på nivå med rapporten som kom for 2018.

Bilde av studenter på biblioteket
Publisert 12. jan. 2021 14:59

Regjeringen la i går fram de nye nasjonale føringene for smittevern og håndtering av Covid-19, og her framgår det at vi skal fortsette å gi digital undervisning.  Samtidig skal vi også gi studentene et tilbud om campusundervisning der det er mulig. Institusjonene gis frihet til å selv avgjøre når det er mulig, i samråd med lokale helsemyndigheter.  

Publisert 17. des. 2020 12:16

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde har, i samarbeid med Politihøgskolen, Krisesentersekretariatet og Oslo universitetssykehus fått gjennomslag for ein søknad om 12 millionar kroner frå Noregs Forskingsråd. Prosjektet handlar om avverjing av partnarvald og skal gå over fem år.

Bilde av dekan Kari Bachmann og studieleder Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Publisert 15. des. 2020 14:40

Styret ved HiMolde har i dag vedtatt å starte opp med bachelor i rettsvitenskap fra høsten 2021.  Studiet blir det eneste i sitt slag mellom Bergen og Tromsø og det forventes stor interesse for de 40 studieplassene som blir lagt ut på Samordna Opptak.

Publisert 20. okt. 2020 14:23

Som høgskole er det viktig å høre hva studentene mener om studiet de går på og om studentmiljøet de er en del av. I disse dager sendes det derfor ut en landsomfattende spørreundersøkeles til andreårsstudentene på bachelor- og masterprogrammene.

Bilde av studenter på fiskemærer
Publisert 1. okt. 2020 15:08

Både rektor og studiestedkoordinator var representert da HiMolde inviterte næringslivet til marin kompetansefrokost. Vi som vertskap hadde laget et program hvor vi ville sette fokus på mulighetene som finnes innenfor havbruk og forskning.

Publisert 7. sep. 2020 13:44

Smitteverntiltak i Norge og andre land vil fortsette å legge begrensninger på hvor det vil være tilrådelig å reise. Som et resultat av dette har HiMolde besluttet at det kun er studenter på Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap som kan søke om utveksling til institusjoner i Europa våren 2021. 

Publisert 17. juni 2020 13:26

Dr. Matthew Longo is Assistant Professor of Political Science at Leiden University. Here is a film from a webinar with colleagues at Molde University College where they discuss “Borders, Citizenship and Sovereignty in the Age of Pandemic”.