Aktuelle saker - Side 4

Publisert 7. sep. 2020 13:44

Smitteverntiltak i Norge og andre land vil fortsette å legge begrensninger på hvor det vil være tilrådelig å reise. Som et resultat av dette har HiMolde besluttet at det kun er studenter på Avdeling for logistikk og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap som kan søke om utveksling til institusjoner i Europa våren 2021. 

Publisert 17. juni 2020 13:26

Dr. Matthew Longo is Assistant Professor of Political Science at Leiden University. Here is a film from a webinar with colleagues at Molde University College where they discuss “Borders, Citizenship and Sovereignty in the Age of Pandemic”.

Publisert 29. mai 2020 13:59

Mange lurer på hvordan studietstarten vil bli til høsten. Her forsøker vi å gi deg som skal studere ved Høgskolen i Molde svar på det du og mange andre lurer på angående studiestart 2021.  

Publisert 25. mai 2020 08:54

På bakgrunn av reiseråd fra Utenriksdepartementet og institusjonenes og studentenes behov for planlegging, anbefaler UHR-Utdanning at utveksling og kortere internasjonal studentmobilitet høstsemesteret 2020 som en hovedregel bør avlyses.

Bilde av professor emeritus Odd Ingolf Larsen.
Publisert 5. mai 2020 09:10

Professor emeritus Odd I Larsen døde den 22. april 2020, etter en tids sykdom. Han ble 75 år gammel. Odd var utdannet cand. oecon. fra UiO (1970), med en fremragende embetseksamen. Med sin matematiske orientering kunne han ha fordypet seg i mange komplekse forskningsfelt. Hans valg falt på transportøkonomi. Odd ga også sine bidrag innenfor spillteori og logistikk. Med Odds bortgang har det norske transportøkonomimiljøet mistet sin nestor og en stor intellektuell kapasitet.

Illustrasjonbilde master i helseledelse
Publisert 4. mai 2020 11:39

Master i helseledelse er et nytt samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda, og hele 173 førsteprioritetssøkere har søkt opptak. – Dette er vi glade for, sier instituttleder ved Institutt for helsevitenskap Ålesund, Svanhild Schønberg.

Publisert 15. apr. 2020 14:28

Med Trygve Ellingsens (79 år) bortgang har en av dh Molde/HiMoldes markante  personer forlatt oss for godt.  Våre tanker går til Trygves familie. Vi gjengir her minneordet som Svein Bråthen, dekan ved Avdeling for logistikk, har skrevet.

Foreleser ser på video av student på ski over internett
Publisert 27. mars 2020 21:34

Hva gjør en når en underviser i sport og adventure og egentlig skulle ha vært på skicamp sammen med studentene for å terpe teknikk? Jo, gjør det digitalt vel!

Bilde av rektor Steinar Kristoffersen ved HiMolde.
Publisert 24. mars 2020 10:22

Høgskolen i Molde er satt i kriseberedskap for å håndtere de utfordringene koronaviruset medfører. Nye digitale undervisningsformer og utstrakt bruk av hjemmeeksamen skal få studentene gjennom studiene på normert tid.  Samtidig pågår planleggingen av høstens studiestart for fullt.  

Publisert 12. mars 2020 15:56

Utvidet beredskapsteam ved HiMolde har i dag besluttet at all campusundervisning i Molde og Kristiansund avlyses med umiddelbar virkning og studenter skal ikke oppsøke campus.  Nettbaserte løsninger vil komme. Ansatte kan selv velge om de vil jobbe hjemmefra eller på campus.

Foto: CDC, Alissa Eckert
Publisert 27. feb. 2020 16:17

Koronaviruset preger alle nyhetssendinger og svært mange er opptatt av hvordan dette vil påvirke en selv og sine omgivelser. Vi er, i likhet med andre høgskoler og universitet, opptatt av å gi god informasjon til våre ansatte og studenter og støtter oss på helsemyndighetenes råd med tanke på forbygging og håndtering av mulige smittede.

Publisert 13. feb. 2020 13:46

I 2020 setter vi ny rekord i antall studier ved HiMolde.  Vi vil da tilby 40 ulike program i Molde og Kristiansund, de aller fleste med oppstart i august.