Seminar og foredrag: "Bærekraft og global medbestemmelse"

Forskningsgruppa GPO - Globale utfordringer, politikk og organisasjon arrangerer seminar og gjesteforedrag om hvordan nasjonale interesser må balanseres med hensynet til en rettferdig global orden.

Bilde av Johannes Servan

Foredragsholder Johannes Servan er universitetslektor i filosofi, Universitetet i Bergen. Foto: UiB.no

Om foredraget

Forelesningen tar utgangspunkt i debatten om klima- og miljøkrisen og hvordan nasjonale interesser må balanseres med hensynet til en rettferdig global orden. De mest vanlige tema innenfor denne rammen er spørsmål om fordeling av klimagassutslipp og utgifter til skadeserstatning og tilpasning, men også spørsmålet om medbestemmelse fra det globale sivilsamfunnet har kommet mer på dagsorden. Årets toppmøte i Egypt har for eksempel fått massiv kritikk for behandlingen av sivile aktører.

Hensynet til global medbestemmelse reiser også spørsmålet om hvor mye innflytelse utlendinger skal ha på norsk klima- og miljøpolitikk. Hvilke demokratiske rettigheter og muligheter er det for eksempel rimelig at utenlandske borgere skal ha i spørsmål om Norges rolle og beslutninger i det grønne skifte? For å diskutere dette spørsmålet er filosofen Immanuel Kant sitt rettighetssyn viktig. Selv om det er vanlig å nevne Kant sin tenkning som inspirasjon for FN og menneskerettighetserklæringen, er hans begrep om kosmopolitisk rett mindre kjent, inkludert ideen om rettighetene til utlendinger. Retten til å søke asyl er begrunnet i denne ideen. Kan det også tenkes at utlendingers rett til demokratisk medbestemmelse kan begrunnes på en lignende måte?

Om foredragsholderen

Johannes Servan er universitetslektor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen, der han underviser i ex. phil. og akademisk skriving. Hans doktorgrad (2018) omhandlet utlendingers rett til asyl og demokratisk deltakelse. Han har publisert artikkelen «Et grønt demokratisk skifte» i Norsk filosofisk tidsskrift der han diskuterer borgerråd og utlendingers rett til demokratisk deltakelse. Servan har også vært medlem i Raftostiftelsens priskomite.

Aktuelt

Johannes Servan sin artikkel: Et grønt demokratisk skifte?

Emneord: Bærekraftig
Publisert 11. nov. 2022 10:18 - Sist endret 11. nov. 2022 10:18