Arrangement

Kommende

Trollstigen
Tid og sted: 6. mai 2019 09:15, A-2.005

The main purpose of this course is to give an overview of the development of logistics through time. Some topics like purchasing, transportation, inventory theory, vehicle routing, and production theory will be highlighted. You could find more about the course content here.  

Tid og sted: 27. mai 2019, HiMolde

Har du matematikkskrekk eller gruer deg som ei bikkje til det obligatoriske ph.d.- kurset i kvantitative metoder? Her er løsningen: Brukervennlig ph.d.- kurs i kvantitative forskningsmetoder og “mixed methods” (5 SP).  Kurset arrangeres fra 27. til 29. april.

Tid og sted: 24. juni 2019, Molde Campus

Joy, suffering and death - understanding contrasting existential phenomena in the lifespan.

Tid og sted: 24. juni 2019 14:00, Høgskolen i Molde

HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, skal i 2019 stå som arrangør av den årlige internasjonale IHSRC-konferansen.  Temaet for årets konferanse er "Joy, suffering and death - understanding contrasting existential phenomena in the lifespan".

Tidligere

Tid og sted: 26. apr. 2019 10:00 - 15:00, A-22.116

Bakgrunnen for fagdagen er kravene fra Kunnskapsdepartementet om å endre profesjonsutdanningene (herunder vernepleierutdanningen) slik at de blir bedre og mer i samsvar med brukernes og tjenestenes behov. 

Alle utdanningsinstitusjonene må lage nye fagplaner og utdanninger i tråd med de nye kravene. Dette vil vi diskutere med praksisfeltet.

Foto: Jeanette Varpen Unhjem
Tid og sted: 8. apr. 2019 10:15 - 16:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo

Jeanette Varpen Unhjem ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde, og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Nurses’ experiences of professional boundaries in mental health care". 

Ph.d.-student Deodat Edward Mwesiumo
Tid og sted: 5. apr. 2019 10:15 - 16:00, Rom A-1.025

Deodat Edward Mwesiumo vil holde prøveforelesning og forsvare sin avhandling for graden Ph.D. in Logistics ved HiMolde.  Avhandlingens tittel er "Conflicts, detailed contracts, and acquiescence in tourism interfirm exchanges"

Ph.d.-student Wiljar Hansen
Tid og sted: 26. mars 2019 10:15 - 16:00, Rom A-1.025

Wiljar Hansen vil holde prøveforelesning og forsvare sin avhandling for graden Ph.D. in Logistics ved HiMolde.  Avhandlingens tittel er "Transport and the Spatial Economy: Developing a Spatial Computable General Equilibrium model for analysis of wider economic impacts"

Tid og sted: 22. mars 2019 10:15 - 16:00, HiMolde, rom B-137

Ole Kristian Hoemsnes Berg ved Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Blood flow regulation and cost of muscle contraction during small muscle mass endurance performance"

Professor David Poole
Tid og sted: 21. mars 2019 12:00 - 13:00, Rom B-137

HiMolde har gleden av å inviterer til gjesteforelesning med en av verdens ledende forskere på treningsfysiologi, professor David Poole fra Kansas State University.

Tid og sted: 11. feb. 2019 12:15, A-2.116

The second guest lecture in our new series of research seminars in Sport Management. Here we invite leading people in sports related research to share their knowledge with us and also show them what we can offer in the research field.

Tid og sted: 18. jan. 2019 12:30, A-2.116

The first of our new series of research seminars in Sport Management. Here we we  invite leading people in sports related research who will share their knowledge with us and also see what we can offer in the research field.

Tid og sted: 11. okt. 2018 09:00 - 12. okt. 2018 15:15, Molde University College

E-groceries, digitalization and sustainability: Which governance, planning and regulation mix do our cities need? Molde University College, Molde, Norway, 11th and 12th of October 2018