Smittevernveileder for HiMolde (Oppdatert 21. september 2020)

I denne veilederen finner du konkrete smitteverntiltak som gjelder for all aktivitet i høgskolens lokaler, både i Molde og i Kristiansund. 

Høgskolen har ansvar for å sikre at studenter og ansatte har et fullt forsvarlig studie- og arbeidsmiljø. Studenter og ansatte har også et selvstendig ansvar for å medvirke til å forebygge smitte, og følge pålegg fra høyskoleledelsen og myndighetene. Dette inkluderer å melde fra dersom det oppdages risiko eller avvik.

Smitteveier

Med kunnskap om hvordan smitte overføres, kan vi hindre spredning av koronaviruset. Det smitter hovedsakelig via to veier: 

 • Direkte smitte gjennom luft og direkte kontakt. Smitte gjennom luft er mulig når en syk person nyser eller hoster, og viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnene i øyne, nese eller munn til en annen person. Kontaktsmitte oppstår når virus overføres fra hender til den smittede og videre til en annen person, som gjennom egne hender bringer viruset i kontakt med sine slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Indirekte smitte via gjenstander og overflater. Med unntak av flater som er kraftig forurenset med luftveissekret, antar man at det etter kort tid (minutter til timer) er liten risiko for indirekte kontaktsmitte via forurensete gjenstander. 

Hovedregler for smitteforebygging

 • Hyppig såpevask eller desinfeksjon av hender
 • Minimum 1 meter avstand til andre personer
 • Hyppig vask av gjenstander og overflater som berøres av mange
 • Unngå å hoste og nyse på andre. Bruk tørkepapir eller evt albuekroken
 • Unngå håndhilsning og klemming
 • Unngå å ta deg i ansiktet med hendene
 • Hold deg hjemme ved symptomer fra luftveiene, mistanke om koronasmitte eller du er i karantene

Smitteforebyggende tiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Håndvask

Håndvask er det viktigste tiltaket for å hindre smitte. For at det skal være effektivt må det gjøres på riktig måte. Hender og håndledd vaskes med lunkent vann og flytende såpe i minst 20 sekunder. Hendene tørkes deretter med tørkepapir. Vannkranen stenges ved hjelp av tørkepapiret.

Studenter og ansatte skal vaske hender

 • før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • når man ankommer campus
 • ved bytte av arbeidsrom eller arbeidsutstyr
 • etter hosting/ nysing
 • etter toalettbesøk
 • før og etter måltider
 • etter å ha vært ute
 • ved synlig skitne hender
 • før hansker tas på og etter at hansker er tatt av (helsefag)

Hånddesinfeksjon utføres dersom du ikke har tilgang på såpe og vann. Merk at effekten avhenger av at du bruker nok sprit til at håndledd og alle flater i hendene blir våte. La hendene lufttørke etterpå. Vanlig håndsåpe fungerer bedre mot koronavirus enn sprit.

Andre smitteverntiltak

 • Begrens fysiske møter. Bruk digitale møter der det er mulig
 • Ved fysiske møter, benytt rom som er store nok til å holde minst 1 meter avstand mellom personer
 • Ha såpe, vann og tørkepapir evt hånddesinfeksjon lett tilgjengelig
 • Unngå å ta på berøringspunkter
  • Bruk albuen til å åpne dører eller evt tørkepapir
  • Bruk for eksempel adgangskortet når du trykker inn døråpneren, knappen på kopimaskina eller heisen
 • Begrens deling av utstyr og materiell (for eksempel penner, nettbrett, pc-er mv)
 • Utstyr som må deles rengjøres av bruker selv før og etter bruk
 • Rengjør gjerne også utstyr som ikke brukes av flere, for eksempel mobiltelefon
 • Begrens opphold i områder med stor gjennomgangstrafikk
 • Lag lokale rutiner for hygiene rundt tekjøkken/spiserom
 • Begrens bruk av offentlig transport, hvis mulig

Bruk av arealer

Det vises til den enhver tid gjeldene retningslinje for antall deltakere som kan være samlet. Rommet må være stort nok til at alle deltakere kan ha minimum 1 meter avstand til andre personer. Avstandskrav gjelder i alle retninger. Stoler og bord som ikke kan benyttes på grunn av avstandskrav, skal enten fjernes eller markeres på en tydelig måte (skilt e.l). Alle deltakere skal rengjøre hender før og etter bruk av rommet. Alle fellesrom skal ha tilgang til håndvask (evt hånddesinfeksjon) samt utstyr for rengjøring av bord og evt annet utstyr (desinfeksjon og tørkepapir). Berøringsflater og fellesutstyr (møtebord, armlener, touchpanel, tastatur o.l.) må rengjøres av bruker selv, før og etter bruk. Planer for undervisning og andre aktiviteter må settes opp slik at det er minst mulig kontakt mellom ulike grupper. Ulike grupper bør ha pause til ulik tid. Bruk av fellesgarderober og trimrom bør unngås.

Reiser

Regler for tjenestereiser

Høgskolens ansatte skal som hovedregel ikke gjennomføre tjenestereiser til/fra utlandet. Det er mulig å søke om avvik fra hovedregelen. Søknad med begrunnelse sendes via nærmeste leder. Leder gir sin anbefaling og videresender til ØP-kontoret for behandling. Den enkelte må også nøye vurdere nødvendigheten av innenlandsreiser, og unngå dette så langt det er mulig. Alle tjenestereiser skal forhåndsgodkjennes av nærmeste leder. Ansatte må selv gjøre seg kjent med og følge de nasjonale smittevernreglene.

Anmodning tilknyttet fritidsreiser

Ansatte anmodes om å unngå fritidsreiser til røde og gule soner. Hvis du likevel foretar en slik reise nå, så er det på egen risiko. Lønn under en karantene etter opphold i en rød sone kan ikke påregnes dekket av arbeidsgiver med mindre det er gjort avtale om hjemmekontor. Dette gjelder soner som er røde på det tidspunktet du reiser inn i dem, eller allerede er anbefalt som røde fra Folkehelseinstituttet.

Ved evt retur fra gul sone, som altså ikke gir karantene, anmoder vi våre ansatte å vise stor grad av forsiktighet de første dagene etter hjemkomst. Klasseromsundervisning er helt greit, men vi ber om at man unngår mer sosial omgang med kolleger og studenter, slik som f.eks. middager og «ikke-faglige» samlinger. 

Hvis du kommer med fly fra utlandet ber vi om at du tar koronatest på flyplassen, og avventer å komme på campus før den er bekreftet negativ. 

Ansatte på HS må i tillegg forholde seg til gjeldende anbefalinger for helsepersonell.

Reisepolicy kan endres i henhold til føringer fra myndighetene og UD’s reiseråd.
 

Rutiner for renhold

Det er lagt en plan for intensivert renhold i høyskolens lokaler, med økte hyppigheter og med metoder som er tilpasset koronasituasjonen. Det er iverksatt ekstra renhold av berøringsflater som bord, benker, armlener, dører, håndtak, døråpnere, gelender, heisknapper, kortlesere, printere, kaffemaskiner, vanndispensere mv, samt for areal med stor trafikk, som undervisningsrom, grupperom, Biblioteket mv.

Studenter og ansatte må selv utføre renhold før og etter bruk av

 • felles teknisk utstyr (tastatur, fjernkontroll mv): Bruk papir og desinfeksjonsmiddel fra sprayflaske. Dusj på papiret (ikke dusj direkte på teknisk utstyr!) og tørk deretter av
 • delte arbeidsstasjoner/pulter, bord i møterom, klasserom og grupperom

Dette kommer i tillegg til det daglige renholdet som utføres av renholderne. Det settes ut materiell (sprayflasker med desinfeksjon og tørkepapir) i alle større rom og i kontorsoner.

Bruk av hansker og munnbind

Folkehelseinstituttet anbefaler foreløpig ikke rutinemessig bruk av munnbind og engangshansker, unntatt for helse- og renholdspersonell, samt på offentlig transport når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Dersom det i en situasjon er behov for munnbind og hansker, så er det tilgjengelig i alle undervisningsrom (ved kateteret), samt i Studentservice og i Biblioteket. 

Det vises til Folkehelseinstituttets prosedyre for korrekt bruk av munnbind.

Prosedyre ved akutt sykdom

Dersom sykdom oppstår mens en student/ansatt oppholder seg på høyskolen, så skal vedkommende straks forlate høyskolen. Ved akutt sykdom skal den syke og den som bistår den syke iføres munnbind og hansker (se punkt over om munnbind og hansker).

 • Hjelp deg selv først, deretter den syke.
 • Den syke må raskt isoleres på eget rom.
 • Ring legevakt 116 117 for ytterligere retningslinjer.
 • Meld deretter ifra til høyskolens beredskapsteam.

Tiltak ved påvist koronasmitte 

Student/ansatt gir beskjed om sykdom til Studentservice studentservice@himolde.no
eller nærmeste leder, som gir videre beskjed til beredskapsteamet. Personvernhensyn må ivaretas, men også vurderes opp mot øvrige studenters/ansattes helse og sikkerhet. Rom hvor student/ansatt med påvist koronasmitte har oppholdt seg i mer enn 15 minutter sammenhengende, stenges av umiddelbart. Beredskapsteamet vurderer behov for videre tiltak i samråd med kommuneoverlegen.

Fakta og råd fra myndighetene

Folkehelseinstituttet FHI
Sikresiden.no – smittevern
 

Endringslogg med oppdateringer:

 • 21.9.20: Endringer i avsnittet om reiser
 • 20.8.20: Endringer i avsnittet om reiser 
 • 12.8.20: Endringer vedrørende bruk av munnbind
Publisert 15. juni 2020 07:43 - Sist endret 21. sep. 2020 08:43