Rømningsplaner

Det er laget egne rømningsplaner for HiMoldes bygninger i Molde og Kristiansund.  Gjør deg kjent med disse så raskt som mulig.

Rømningsplaner Molde

Bygg A Bygg B Bygg C
3. etasje 3. etasje 4. etasje
2. etasje 2. etasje  
1. etasje 1. etasje  
U. etasje U. etasje