Marin frokost - fokus på forskning og høyere utdanning

Kan gode forskningsprosjekter bidra til at norsk havbruk femdobles?

Denne muligheten ønsker vi å se nærmere på sammen med lokalt næringsliv. Vi serverer frokost med faglig innhold og orienterer blant annet om vårt arbeid med TTO - Technology Transfer Offices. Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund  og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til marin frokost med fokus på forskning og høyere utdanning.

HiMolde og KNN inviterer til marin frokost. Bilde: Colourbox.com

Merk at det er mulig å delta digitalt også -  dette gir du beskjed om i påmeldingen.
Vi ettersender zoom-lenke.

Program

07:45 – 08.00     Kaffe og enkel frokost
08:00 -  10:00     Spennende program med Høgskolen i Molde som vertskap med rektor Steinar Kristoffersen, førsteamanuensis  Øystein Klakegg, Geir Arne Svenning og Bente W Frantzen. Vi setter fokus på mulighetsrommet som finnes for havbruk og forskning.

Vi har med oss  

  • Kjartan Kramer fra VIS = Vestlandets Innovasjonsselskap AS. En TTO som eies av Helse Bergen HF, UiB, Havforskningsinstituttet, SIVA, NHH og Høgskulen på Vestlandet.  
  • Kristine Marie Hestetun fra Skretting forteller oss hvordan de jobber med forskning og utvikling.  
  • Inge Fossen fra Stranda Prolog kommer med tema Kald fisk…. varm kaffe. Litt om selskapet, og hvordan de driver FoU – og kort oppsummering av et prosjekt på kjøling av fisk .  
  • Siri Aarland fra NCE Aquatech-noden gir oss en oversikt over de ulike initiativene rundt nye proteiningredienser til bruk i marint fôr. 
  • Vi har også fått med oss Olav J. Lyngstad fra Salmon Evolution som gir oss noen tanker rundt landbasert oppdrett.

Målgruppe:

Næringslivsaktører innen marin næring/havbruk/marin service og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling

Påmelding:

Påmelding til frokostmøtet gjøres på KNNs hjemmeside: www.knn.no/aktiviteter/kompetansefrokost

Publisert 16. sep. 2020 13:27 - Sist endret 25. sep. 2020 13:52