Marin frokost - fokus på forskning og høyere utdanning

Kan gode forskningsprosjekter bidra til at norsk havbruk femdobles?

Denne muligheten ønsker vi å se nærmere på sammen med lokalt næringsliv. Vi serverer frokost med faglig innhold og orienterer blant annet om vårt arbeid med TTO - Technology Transfer Offices. Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund  og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til marin frokost med fokus på forskning og høyere utdanning.

HiMolde og KNN inviterer til marin frokost. Bilde: Colourbox.com

NCE Aquatech -  node Kristiansund kommer for å gir oss en status på lokale initiativ rundt nye proteiner i marint fôr og Høgskolen i Molde vil fortelle om det de jobber med når det gjelder marin sektor og samarbeid med næringsliv.

Målgruppe:

Næringslivsaktører innen marin næring/havbruk/marin service og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling

 

Påmelding til frokostmøtet gjøres på KNNs hjemmeside: www.knn.no/aktiviteter/kompetansefrokost

Publisert 16. sep. 2020 13:27 - Sist endret 23. sep. 2020 07:59